Peter Wahlberg

Ledamot Peter Wahlberg

Ledamot sedan 2015. Medlem i revisionsutskottet sedan 2016

Född 1962. Utbildning: Ekonomistudier vid universitet

I styrelsen för ett antal egna bolag, såsom Wallhouse, Hesternus, Wahlbergs Drycker, Data Doc Holding, Nolefo och Pudelqvist

Tidigare verksam som aktiemäklare i Penser Fondkommission och Matteus Fondkommission

Innehav: 2 312 773  B-aktier familj och via bolag, varav 753 406 via kapitalförsäkring

Beroende: Nej