Midsonas produkter finns inom starkt växande kategorier som drivs av ett antal långsiktiga, underliggande, trender. Att tidigt upptäcka trender och förändringar i konsumenternas beteende är grundläggande för hur Midsona bidrar till att hjälpa människor till ett hälsosamt liv.

Den övergripande hälsotrenden i Europa, som generellt driver efterfrågan på huvudelen av Midsonas produkter, är minst lika stark som tidigare. Insikten om värdet av hälsa och välbefinnande och en balanserad kost - kombinerad med en tydlig önskan att konsumera hållbart - gör att människor i allt högre grad väljer bort animaliska produkter, onödiga tillsatser och produkter med dåligt näringsinnehåll. Midsonas fokus på växtbaserade, rena och ekologiska produkter gynnas av dessa trender.

VÄXTBASERAT

Växtbaserad kost är en allt tydligare trend och en ökande andel av befolkningen i de nordiska länder, och även i övriga Europa, säger att de är flexitarianer, vegetarianer eller veganer, dvs en tydlig trend bort från att konsumera kött. Drivkrafter för dessa grupper kan till exempel vara djurrätt, hälsa och och miljöhänsyn.

Ekologiska produkter har en fortsatt stark position i de nordiska länderna och visar god tillväxt i många länder i övriga Europa.

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

Konsumenter blir allt mer medvetna om sin hälsa och intar en mer holistisk syn för att förbättra sitt välmående. Människor föredrar allt mer hälsosamma livsmedel, men har samtidigt mindre tid för att laga mat, vilket skapar en stigande efterfrågan på bekväma och enkla produkter.

EKOLOGISKA LIVSMEDEL

Det sker en fortsatt stark ökning av försäljningen av ekologiska livsmedel över stora delar av världen. Efterfrågan är stark i Norden och ökar i centrala Europa, inte minst i Frankrike och Tyskland. Tyskland är idag världens näst största ekologiska marknad och Frankrike är fjärde störst, medan Danmark är relativt sett den största.