20 JULI 2022


HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2022

Publiceras den 20 juli 2022 kl 8.00 CET.

Webbsänd presentation av rapporten av koncernchef Peter Åsberg och CFO Max Bokander med start kl 11. Inbjudan kommer att publiceras ca två veckor före.

25 OKTOBER 2022


KVARTALSRAPPORT JULI-SEP 2022

Publiceras den 25 oktober 2022 kl 8.00 CET.

Webbsänd presentation av rapporten av koncernchef Peter Åsberg och CFO Max Bokander med start kl 11. Inbjudan kommer att publiceras ca två veckor före.

2 FEBRUARI 2023


BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022

Kommunikén publiceras den 2 februari 2023 kl 8.00 CET.

Webbsänd presentation av kommunikén av koncernchef Peter Åsberg och CFO Max Bokander med start kl 11. Inbjudan kommer att publiceras ca två veckor före.