18 JULI 2024


Kvartalsrapport (Q2 2024)

Publiceras den 18 juli 2024 kl 8.00.

Webbsänd presentation av rapporten av koncernchef Peter Åsberg och CFO Max Bokander med start kl 11. Inbjudan kommer att publiceras ca två veckor före.

23 OKTOBER 2024


Kvartalsrapport (Q3 2024)

Publiceras den 23 oktober 2024 kl 8.00.

Webbsänd presentation av rapporten av koncernchef Peter Åsberg och CFO Max Bokander med start kl 11. Inbjudan kommer att publiceras ca två veckor före.

31 JANUARI 2025


Bokslutskommuniké 2024

Publiceras den 31 Januari 2025 kl 8.00.

Webbsänd presentation av bokslutskommunikén presenteras av koncernchef Peter Åsberg och CFO Max Bokander med start kl 11. Inbjudan kommer att publiceras ca två veckor före.

24 APRIL 2025


Kvartalsrapport (Q1 2025)

Publiceras den 24 april 2025 kl 8.00.

Webbsänd presentation av rapporten av koncernchef Peter Åsberg och CFO Max Bokander med start kl 11. Inbjudan kommer att publiceras ca två veckor före.

7 MAJ 2025


Årsstämma 7 maj 2025

Midsona AB:s (publ) årsstämma 2025 kommer att hållas den 7 maj 2025.