1 FEBRUARI 2024


BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2023

Publiceras den 1 februari 2024 kl 8.00.

Webbsänd presentation av bokslutskommunikén presenteras av koncernchef Peter Åsberg och CFO Max Bokander med start kl 11. Inbjudan kommer att publiceras ca två veckor före.

25 APRIL 2024


DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2024

Publiceras den 25 april 2024 kl 8.00.

Webbsänd presentation av rapporten av koncernchef Peter Åsberg och CFO Max Bokander med start kl 11. Inbjudan kommer att publiceras ca två veckor före.

7 MAJ 2024


ÅRSSTÄMMA 7 MAJ 2024

18 JULI 2024


HALVÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2024

Publiceras den 18 juli 2024 kl 8.00.

Webbsänd presentation av rapporten av koncernchef Peter Åsberg och CFO Max Bokander med start kl 11. Inbjudan kommer att publiceras ca två veckor före.

23 OKTOBER 2024


DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2024

Publiceras den 23 oktober 2024 kl 8.00.

Webbsänd presentation av rapporten av koncernchef Peter Åsberg och CFO Max Bokander med start kl 11. Inbjudan kommer att publiceras ca två veckor före.