Bolagsstämma - Midsona.com

Bolagsstämma

Aktieägarnas inflytande utövas vid bolagsstämman, som är bolagets högsta beslutande organ. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken per avstämningsdagen, samt anmäler sitt deltagande, har rätt att delta. De aktieägare som inte har möjlighet att närvara personligen kan ge fullmakt till ett ombud.

Årsstämma 2018 äger rum den 25 april 2018 i Malmö med start kl 15.00 och med insläpp från kl 14.00.

Valberedningens förslag inför årsstämma 2018 (pressmeddelande 12 februari 2018)

Valberedning

Valberedningen inför årsstämman 2018 bestod av:

Henrik Munthe (representant för Stena Adactum AB)

Elisabet Jamal Bergström (representant för Handelsbanken Fonder)

Ulrika Danielson (representant för Andra AP-fonden)

Ola Erici (styrelseordförande i Midsona AB och sammankallande i valberedningen)

Läs mer