MIDSONAS STÖRSTA AKTIEÄGARE* PER 31 DECEMBER 2019

*aktieägare Ralph Mühlrad innehar ytterligare 100 000 B-aktier hos utländsk förvaltare.