AKTIEÄGARSTATISTIK*

*Förutom 1 350 000 B-aktier registrerade hos Euroclear, innehar aktieägare Ralph Mühlrad per den 31 oktober 2022 ytterligare 100 000 B-aktier - registrerade hos utländsk förvaltare - dvs totalt innehav är 1 450 000 B-aktier.