AKTIEÄGARSTATISTIK*

*Förutom 1 208 000 B-aktier registrerade hos Euroclear, innehar aktieägare Ralph Mühlrad per den 31 maj 2021 ytterligare 100 000 B-aktier - registrerade hos utländsk förvaltare - dvs totalt innehav är 1 308 000 B-aktier.