AKTIEÄGARSTATISTIK*

*Förutom 2 702 000 st B-aktier registrerade hos Euroclear, innehar aktieägare Ralph Mühlrad per den 31 oktober 2023 ytterligare 200 000 B-aktier - registrerade hos utländsk förvaltare - dvs totalt innehav är 2.902.000 B-aktier.