AKTIEÄGARSTATISTIK*

*Förutom 1 238 000 B-aktier registrerade hos Euroclear, innehar aktieägare Ralph Mühlrad per den 31 augusti 2021 ytterligare 113 000 B-aktier - registrerade hos utländsk förvaltare - dvs totalt innehav är 1 351 000 B-aktier.