Patrik3003_webb.jpg

PATRIK ANDERSSON

Styrelseordförande sedan 2022. Ledamot sedan 2022. Ordförande i ersättningsutskottet.

Född 1963. Utbildning: Master i företagsekonomi och nationalekonomi, Lunds universitet och Executive MBA, SIMI i Köpenhamn.

Verksam som industriell rådgivare och styrelseuppdrag. Styreleordförande i Sesol AB, Cary Group AB och AAK AB. Styrelseledamot i Ecolean AB.

Tidigare VD för Loomis och har haft befattningar i Orkla, Rieber&Sön, Wasabröd och Unilever.

Aktieinnehav: 37.500 B-aktier (egna och familjemedlemmar)

Beroende: Nej