VÅRT HÅLLBARHETSARBETE PRISAS

Midsona står som delad vinnare i kategorin dagligvaror när Dagens Industri och Aktuell Hållbarhet utsåg börsens mest hållbara bolag 2020.

Vi har även under 2020 fått betyget Prime när ISS (Institutional Shareholder Services) betygsatte bolagens ESG-arbete (Environmental, Social and Corporate governance).

Våra varumärken placerade sig högt

Kung Markatta utsågs 2021 till Sveriges grönaste varumärke, när konsumenterna fick välja. I hård konkurrens korades Kung Markatta till vinnare i sin kategori i en ranking av Differ.

Vårt arbete med att ta fram och lansera nya hälsosamma, hållbara och växtbaserade produkter är bidragande orsaker till att två av våra ekologiska varumärken,  Urtekram och Kung Markatta, sedan 2017 haft framskjutna placeringar i både Danmark och Sverige i Nordens största hållbarhetsstudie Sustainable Brand Index™.

SGVM-Symbol-CMYK-Skydd.jpg

Utmärkelsen Sveriges grönaste varumärke delas ut årligen sedan 2008 av strategikonsultbolaget Differ. Bakom utmärkelsen ligger en undersökning där drygt 1 000 personer i åldrarna 15-75 år har fått besvara frågor kring miljö och hållbarhet samt ge sin syn på varumärken i tolv utvalda branscher. Totalt har 145 varumärken rankats i undersökningen för 2020.

Liten Hållbara bolag_2020_RGB_avsändare_text.jpg

Dagens Industri och tidningen Aktuell Hållbarhet har för tredje året i rad utsett börsens mest hållbara bolag och i år står Midsona som delad vinnare i kategorin dagligvaror. Rankingen mäter hur väl svenska börsnoterade bolag hanterar hållbarhetsfrågor och utförs av Lunds universitet under överinseende av en rådgivande kommitté.

Prime Label_Corporate Responsiblity bredd 350.jpg

ISS spelar en viktig roll när det gäller att vägleda investerare till de rätta bolagen. Ett av deras verktyg i detta arbete är den s k ESG-ratingen, där Midsona har erhållit betyget Prime, vilket innebär att vi är rankade inom den första decilen och bland de bästa inom livsmedels-/drycksektorn när det gäller vårt ESG-arbete.

logo sustainable brand index.jpg

Sedan 2017 har Midsonas varumärken Urtekram och Kung Markatta haft framskjutna placeringar i samt varit vinnare (Urtekram 2017) av Europas största oberoende hållbarhetsstudie Sustainable Brand Index™  i både Danmark och Sverige. Studien har genomförts årligen sedan 2011 för B2C och sedan 2017 för B2B-perspektivet.

VÄXTBASERAT OCH EKOLOGISKT

Stora förändringar sker just nu med nya värderingar och konsumenter med en annan syn på livsmedel. De etiska, miljömässiga och klimatmässiga skälen spelar en allt större roll, där animaliska proteiner ifrågasätts och allt fler människor väljer att äta växtbaserad mat och att kalla sig veganer, vegetarianer eller flexitarianer.

Samtidigt lägger människor allt mindre tid på att laga mat, vilket leder till ökad efterfrågan på produkter som är lättåtkomliga och snabba att laga, medan de ändå uppfyller kundernas krav på att kunna äta nyttigt och klimatmedvetet. Kunderna vill helt enkelt göra hälsosamma och hållbara val. Här vill Midsona även i framtiden vara en del av lösningen genom att fortsätta fokusera på växtbaserade rena ekologiska produkter.

MILJÖ-SAMHÄLLE-STYRNING

Miljö och klimat, samhälle och styrning handlar för Midsona om:

  • hur vi hanterar miljöfrågor och -risker
  • vår roll som förtroendeingivande samhällspartner som är delaktig i lokalsamhällena, med samarbeten med intressenter om deras förväntningar på Midsona, som prioriterar våra medarbetare och våra leverantörers medarbetare vad gäller hälsa, säkerhet och rättigheter
  • att vara ett företag som styrs på ett ansvarsfullt och hedersamt sätt och att mutor och korruption inte är något som vi befattar oss med