VÅRA VARUMÄRKEN PLACERADE SIG HÖGT

Vårt arbete med att ta fram och lansera nya hälsosamma och hållbara produkter är bidragande orsaker till att våra ekologiska varumärken för tredje året i rad placerar sig i top-10 i Nordens största hållbarhetsstudie Sustainable Brand Index™ lista.

Urtekram_logo200x200.PNG

I Danmark kom Urtekram 2019 på åttonde plats i den samlade bedömningen. Läs mer på Sustainable Brand Index egen hemsida

Urtekrams hemsida

kungmarkatta200x200.png

I samma studie röstades Kung Markatta fram som det sjunde mest hållbara varumärket 2019 i Sverige.

Kung Markattas hemsida

VÄXTBASERAT OCH EKOLOGISKT

Stora förändringar sker just nu med nya värderingar och konsumenter med en annan syn på livsmedel. De etiska, miljömässiga och klimatmässiga skälen spelar en allt större roll, där animaliska proteiner ifrågasätts och allt fler människor väljer att äta växtbaserad mat och att kalla sig veganer, vegetarianer eller flexitarianer.

Samtidigt lägger människor allt mindre tid på att laga mat, vilket leder till ökad efterfrågan på produkter som är lättåtkomliga och snabba att laga, medan de ändå uppfyller kundernas krav på att kunna äta nyttigt och klimatmedvetet. Kunderna vill helt enkelt göra hälsosamma och hållbara val. Här vill Midsona även i framtiden vara en del av lösningen genom att fortsätta fokusera på växtbaserade rena ekologiska produkter.

MIDSONAS HÅLLBARHETSSTRATEGI

För Midsona står konsumenterna i centrum. Deras perspektiv och syn på dessa frågor är, tillsammans med vår hållbarhetsprofil, en hörnsten i Midsonas hållbarhetsarbete.

VÅRT BIDRAG TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

Midsonas hållbarhetsstrategi utgår från vår mission att hjälpa människor att leva ett hälsosamt liv i kombination med vår önskan att aktivt främja hållbar konsumtion. För att nå dit måste Midsona arbeta med det vi är bäst på, nämligen att:

  • Förstå våra konsumenter och ligga i fas med deras behov
  • Ha den bästa kunskapen om hälsa och vilken central roll hållbar konsumtion spelar i vårt dagliga välbefinnande
  • Samarbeta med våra leverantörer genom hela värdekedjan och kunna ställa krav på att de agerar på ett hållbart sätt