Vad vi konsumerar, hur produkterna tillverkas, transporteras, används och slutligen kastas, hur mycket av livsmedlen som slängs och hur mycket som går förlorat redan innan maten ens hamnar på tallriken. Allt detta och mycket mer påverkar oss människor och klimatet.

Här vill Midsona fortsätta vara en del av lösningen. Genom att vara ett ansvarstagande, transparent konsumentvaruföretag med hållbara råvaruinköp och produkter som det går att lita på. Genom att fortsätta att utveckla produkter - särskilt veganska och vegetariska - som är bra för människor, miljö och klimat under våra starka varumärken. Genom att medverka till en ökad insikt om värdet av engagemang för maten innehåller och vad en balanserad kost innebär för kroppen. Genom att sedan flera år tillbaka vara experten inom hälsa och välbefinnande.

Detta är vårt bidrag till en hälsosammare planet.

Hållbarhetsstrategi mindre.jpg

HÅLLBARHETSSTRATEGI


Midsonas hållbarhetsstrategi utgår från vår mission att hjälpa människor att leva ett hälsosamt liv

våra mål.jpg

HÅLLBARHETSMÅL


Midsona hållbarhetsmål är baserade på FN:s globala mål för hållbar utveckling. 

intressenter mindre.jpg

INTRESSENTER


Dialogen med våra intressenter hjälper Midsona att förstå deras behov och förväntningar.

code liten.jpg

CODE OF CONDUCT


Midsonas Code of Conduct baserar sig på UN Global Compacts riktlinjer.

sätt att arbeta liten.jpg

VÅRT SÄTT ATT ARBETA


Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av Midsonas verksamhet.

Ny utan ram visselpipa.jpg

VISSELBLÅSNING


Midsona har nolltolerans mot korruption. Det får aldrig förekomma diskriminering, trakasserier eller miljöbrott hos oss.

Läs mer om våra utvecklingsmål genom att klicka på ikonen:

Liten HållbaraVarumärken.jpg

Liten HälsosamArbetsmiljö.jpg

Liten AnsvarsfullaInköp.jpg

Liten SäkraProdukter.jpg

Liten EffektivResursanvändning.jpg

Liten EffektivaTransporter.jpg