VI ÄR ETT FÖRETAG SOM TAR ANSVAR

Vad vi konsumerar, hur produkterna tillverkas, transporteras, används och slutligen kastas, hur mycket av livsmedlen som slängs och hur mycket som går förlorat redan innan maten ens hamnar på tallriken. Allt detta och mycket mer påverkar oss människor och klimatet.

Här vill Midsona fortsätta vara en del av lösningen och vi kan bidra på så många sätt. Genom att vara ett ansvarstagande, transparent konsumentvaruföretag med hållbara råvaruinköp och produkter som det går att lita på. Genom att fortsätta att utveckla produkter under våra starka varumärken - särskilt veganska och vegetariska - som är bra för människor, miljö och klimat. Genom att medverka till en ökad insikt om värdet av engagemang för maten innehåller och vad en balanserad kost innebär för kroppen. Midsona driver en förändringsagenda med det tydliga målet att påverka människors matvanor mot hälsosamma och hållbara alternativ.

Läs mer om vad vi särskilt fokuserar på genom att klicka på ikonen:

Liten HållbaraVarumärken.jpg

Liten HälsosamArbetsmiljö.jpg

Liten AnsvarsfullaInköp.jpg

Liten SäkraProdukter.jpg

Liten EffektivResursanvändning.jpg

Liten EffektivaTransporter.jpg

Vår hållbarhetsstrategi visar vår höga ambition och den riktning vi vill gå för att bidra till ett hållbart samhälle. Strategin utgår från vår mission att hjälpa människor att leva ett hälsosamt liv.

För att nå dit måste Midsona arbeta med det vi är bäst på, nämligen att:

  • Förstå våra konsumenter och ligga i fas med deras behov
  • Ha den bästa kunskapen om hälsa och vilken central roll konsumtionen spelar i vårt dagliga välbefinnande
  • Samarbeta med våra leverantörer genom hela värdekedjan och kunna ställa krav på att de agerar på ett hållbart sätt

Hållbarhetsstrategi mindre.jpg

HÅLLBARHETSSTRATEGI

läs mer om våra projekt senaste året6.jpg

Ramverket för Midsonas hållbarhetsrapport baseras på GRI:s (Global Reporting Initiative) ramverk. Midsonas hållbarhetsarbete och Code of Conduct baserar vi på UN Global Compac, där FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention mot korruption, ILO:s grundläggande konventioner samt Rio-deklarationen ingår.

sätt att arbeta liten.jpg

VÅRT SÄTT ATT ARBETA