Hållbarhet är en naturlig del av vår vardag

Hållbarhet är ett viktigt och prioriterat område som även ökar i betydelse för oss och våra intressenter; medarbetare, kunder, slutkonsumenter, ägare med flera. Hållbarhet är en naturlig del av vår vardag, det är en stor del av vår affär, som vi levererar genom våra produkter.

Som livsmedelsföretag är det viktigt att vi ser över hur vi arbetar, hur vår verksamhet använder resurser och den påverkan vi har på vår omvärld. Därför har ett ambitiöst projekt inletts under hösten 2016 för att utveckla Midsonakoncernens hållbarhetsarbete. Detta arbete kommer ligga till grund hur vi även fortsättningen ska bidra till att hjälpa dagens och kommande generationer att leva ett hälsosammare liv.

Dagens konsumenter är mer pålästa och intresserade av hållbarhet och gör ofta sina val baserade på företagens sociala och miljömässiga ansvarstagande. Inte minst fäster de en särskilt stor vikt vid hur omfattande och genuint dessa hållbarhetsåtaganden är. Detta ställer nya krav på verksamheten. I takt med att hållbarhet kommer högre upp på både ledningars och bolagsstyrelsers dagordning, blir det både till en konkurrensfaktor och en affärskritisk fråga, där det strategiska och kommunikativa arbetet kan avgöra framgången.

Midsona välkomnar denna utveckling. Genom förvärvet av Kung Markatta och Helios har vi tillsammans med Urtekram tre starka varumärken, vars produkter är ledande inom hållbart framställda livsmedel. Det är också ett tecken på den förändring som nu sker på Midsona, där vi successivt flyttar fram positionerna kring ansvarsfullt företagande.

Midsonas hållbarhetsarbetet initierades av Midsonas styrelse under 2016. Arbetet har involverat både koncernens ledningsgrupp och representanter från bolagets olika affärsområden. Utvecklingsarbetet har tagit fasta på hållbarhetsprofilen hos koncernens prioriterade varumärken, koncernledningens egna ambitioner samt viktiga intressentgruppers perspektiv. Inspiration har också hämtats ifrån Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer, vilka Midsona följer i sin hållbarhetsrapportering. Målet har varit att som koncern ta ett helhetsgrepp kring hållbar utveckling och stärkta vår redan starka position på den nordiska marknaden.

EN NY HÅLLBAR STRATEGI

Midsonas hållbarhetsstrategi utgår från koncernens vision – att bidra till att hjälpa människor leva ett hälsosamt liv – och tar fasta på vår goda förståelse för våra konsumenters behov, vår breda kunskap om hälsa och våra nära leverantörsrelationer. Hållbarhetsarbetet kommer att bedrivas inom tre övergripande inriktningar. Dessa styr arbetet till de områden där vi kan göra störst nytta och där våra åtaganden kan ske på ett trovärdigt sätt, både för oss och våra intressenter.

INRIKTNINGAR FÖR MIDSONAS HÅLLBARHETSARBETE

1. Främja en hälsosam livsstil
2. Säkra produkter av hög kvalitet
3. Hållbar användning av resurser

Främja en hälsosam livsstil

Vad man äter och dricker är en viktig del av det personliga varumärket. Detta drivs av en stark hälsotrend i kombination med en önskan om att ta ansvar för vår miljö. På så vis spelar livsmedel en viktig roll i en hälsosam livsstil.

Säkra produkter av hög kvalitet

Att produkterna håller hög kvalitet och är säkra är grunden för ett livsmedelsföretag. Det betyder också att de resurser som blir våra produkter måste hålla högsta möjliga kvalitet samtidigt som de framställs under hållbara och rimliga förhållanden.

Hållbar användning av resurser

Midsonas långsiktiga engagemang för att bidra till hälsa och välbefinnande innebär också ett ansvar för framtida generationer. Därför är det viktigt att se över hur vår verksamhet använder resurserna i dag så att vi även i fortsättningen kan skapa värde och nytta för alla våra intressenter.

Under det första kvartalet 2018 fick vi mycket glädjande kvitton på vårt hållbarhetsarbete. Urtekram valdes till det mest hållbara varumärket i Danmark i kategorin livsmedel samt hamnade på andra plats totalt alla kategorier i undersökningen Sustainable Brand Index 2018.  Det är extra glädjande därför att indexet bygger på intervjuer direkt med konsumenterna. I samma undersökning i Sverige kom Kung Markatta på en mycket stark tolfte plats.

Via länkarna här intill kan du läsa mer om utvecklingsarbetet av Midsonas hållbarhetsstrategi, våra inriktningar och hur vi planerar att driva vårt hållbarhetsarbete.

Malmö i mars 2017

Peter Åsberg
VD och koncernchef