Midsona utvecklar och marknadsför produkter som gör det lättare för människor att leva ett hälsosamt liv. Koncernen är ledande i Norden inom ekologisk och plantbaserad mat, hälsolivsmedel och konsumenthälsa, med vision att bli en av de ledande i Europa. 

Vi erbjuder produkter under våra starka varumärken inom ekologiska och/plantbaserade livsmedel, hälsolivsmedel och konsumenthälsa. Vi har också ett stort sortiment av specialprodukter för dig som är känslig för t ex laktos eller gluten.

Våra produkter finns i flera försäljningskanaler - i dagligvaruhandeln och på apotek, i hälsokostbutiker eller på gymmet och i nätbutiker.

EGEN PRODUKTUTVECKLING

Genom egen produktutveckling arbetar vi kontinuerligt med att ta fram nya produkter för att möta dina behov. Vi försöker vara lyhörda för trender och förändringar på marknaden. Vi strävar också efter en ökad dialog med konsumenter och användare av våra produkter för att vårt erbjudande i ännu högre grad ska kunna möta olika behov.

MIDSONA ÄR EN DEL AV LÖSNINGEN

Genom att vara ett ansvarstagande, transparent konsumentvaruföretag med en hållbar råvaruproduktion och produkter som det går att lita på. Genom att fortsätta att utveckla produkter och förpackningar som är bra för människor och miljö under våra starka varumärken. Genom att fokusera på plantbaserade rena och ekologiska produkter. Genom att medverka till en ökad insikt om värdet av engagemang för vad maten innehåller och vad en balanserad kost innebär för kroppen. Detta är vårt bidrag till en hälsosammare planet.

MIDSONAKONCERNEN

Koncernen är organiserad i tre divisioner - division Nordics, division North Europe samt division South Europe. Moderbolag är Midsona AB (publ) som är noterat på Nasdaq Stockholm. Koncernhuvudkontoret finns i Malmö. Midsona är verksamt på den nordiska marknaden samt i Tyskland, Frankrike och Spanien.

VD OCH KONCERNCHEF

Peter2615_webb.jpg

”Midsona har tagit flera viktiga steg på sin förändringsresa det senaste året. Nu tar vi nästa steg som pekar ut riktningen framåt. Vi presenterar nya finansiella mål och samtidigt lanserar vi en ny strategi som syftar till att stärka vår position och vårt erbjudande utifrån våra starka varumärken. Vi har planer för att väsentligt förbättra rörelsemarginalen från vår nuvarande nivå och senast 2027 väsentligt kunna överträffa toppåret 2020 då vi nådde 6,5 procent. Vi kommer att arbeta för att ytterligare öka vår effektivitet och fokusera vår affär på de marknader, varumärken och produkter som har bäst förutsättningar att växa lönsamt”, säger Peter Åsberg, VD och koncernchef för Midsona.

VÅRA VARUMÄRKEN

cd2a6ca7-039a-4a17-93dd-fd67390303e2.jpg

Ekologiska produkter står för den största delen av Midsonas försäljning. Det är det segment inom hälsa och välbefinnande som förväntas växa snabbast i Europa de närmaste åren.