Midsona utvecklar och marknadsför produkter som gör det lättare för människor att leva ett hälsosamt liv. Koncernen är i dag en av de ledande i Norden inom ekologiska livsmedel, hälsolivsmedel samt egenvård.

VD har ordet

"Med visionen att på sikt bli ett av de ledande bolagen inom hälsa och välbefinnande i Europa."

Koncernchef Peter Åsberg

Finansiella mål

Midsona ska skapa värde för aktieägarna och andra intressenter genom en lönsam tillväxt.

Finansiella mål

Våra varumärken

Vi har en stor produktportfölj och mer än hälften av produkterna vi säljer är ekologiska.