VD har ordet

" Grunden i Midsonas affär vilar på starka trender kring människors önskan att konsumera hållbart."

Koncernchef Peter Åsberg

Finansiella mål

Midsona ska skapa värde för aktieägarna och andra intressenter genom en lönsam tillväxt.

Finansiella mål

Våra varumärken

Vi har en stor produktportfölj och nästan hälften av produkterna vi säljer är ekologiska.