Midsona utvecklar och marknadsför produkter som gör det lättare för människor att leva ett hälsosamt liv. Koncernen är i dag en av de ledande i Norden inom ekologiska livsmedel, hälsolivsmedel samt egenvård.

VD har ordet

"Huvudfokus under 2018 kommer att vara att optimera vår nordiska plattform."

Koncernchef Peter Åsberg

Finansiella mål

Midsona ska skapa värde för aktieägarna och andra intressenter genom en lönsam tillväxt.

Finansiella mål

Våra varumärken

Vi har en stor produktportfölj och nästan hälften av produkterna vi säljer är ekologiska.