Midsona utvecklar och marknadsför produkter som gör det lättare för människor att leva ett hälsosamt liv. Koncernen är i dag ledande i Norden inom ekologiska livsmedel, hälsolivsmedel samt egenvård med vision att bli en av de ledande i Europa med basen i Norden.

VD har ordet

"... framför allt kommer förvärvsfokus att ligga på västra Europa utanför Norden."

Koncernchef Peter Åsberg

Finansiella mål

Midsona ska skapa värde för aktieägarna och andra intressenter genom en lönsam tillväxt.

Finansiella mål

Våra varumärken

Vi har en stor produktportfölj och nästan hälften av produkterna vi säljer är ekologiska.