Här hittar du webbsändningar från investerar-, rapportsläpp och andra presentationer.

2024

Presentation av Midsonas första kvartal 2024 (CEO Peter Åsberg och CFO Max Bokander)

Presentation av Midsonas nya finansiella mål och ny strategi Aktiespararnas Stora Aktiedagarna i Stockholm den 6 mars 2024 (CEO Peter Åsberg)

ABG Sundal Collier Midsona Fireside chat with CEO Peter Åsberg den 7 mars 2024

Presentation av Midsonas Bokslutskommuniké 2023 (CEO Peter Åsberg och CFO Max Bokander)

2023

Presentation av Midsonas tredje kvartal 2023 (CEO Peter Åsberg och CFO Max Bokander)

Presentation av Midsonas andra kvartal 2023 (CEO Peter Åsberg och CFO Max Bokander)

Presentation av Midsonas första kvartal 2023 (CEO Peter Åsberg och CFO Max Bokander)

Presentation av Midsonas Bokslutskommuniké 2022 (CEO Peter Åsberg och CFO Max Bokander)

2022

Presentation av Midsonas tredje kvartal 2022 (CEO Peter Åsberg och CFO Max Bokander)

Presentation av Midsonas andra kvartal 2022 (CEO Peter Åsberg och CFO Max Bokander)

Presentation av Midsonas första kvartal 2022 (CEO Peter Åsberg och CFO Max Bokander)

Presentation av Midsonas Bokslutskommuniké 2021 (CEO Peter Åsberg och CFO Max Bokander)

2021

Presentation av Midsonas tredje kvartal 2021 (CEO Peter Åsberg och CFO Max Bokander)

Presentation av Midsonas andra kvartal 2021 (CEO Peter Åsberg och CFO Max Bokander)

Presentation av Midsonas första kvartal 2021 (CEO Peter Åsberg och CFO Max Bokander)

DI ditv Börsmorgon 5 februari: Om växtbaserade alternativ (CEO Peter Åsberg)

DI ditv Börsmorgon 5 februari: Analys: Goda tillväxtmöjligheter och duktiga på förvärv (CEO Peter Åsberg)

Presentation av Midsonas bokslutskommuniké 2020 5 februari (CEO Peter Åsberg och CFO Max Bokander)

2020

Deltagande vid Hållbart Näringsliv 2020 den 18 november (CEO Peter Åsberg), Midsona 33:09

Presentation vid Erik Penser Bank Bolagsdag den 25 november (CEO Peter Åsberg), Midsona 2:31

Presentation av Midsonas tredje kvartal 2020 (CEO Peter Åsberg och CFO Lennart Svensson)

Presentation av Midsonas andra kvartal 2020 (CEO Peter Åsberg och CFO Lennart Svensson)

Presentation av Midsonas första kvartal 2020 (CEO Peter Åsberg och CFO Lennart Svensson)