Finansiella mål

Fastställda av Midsonas styrelse maj 2019

Kommentarer utfall 2018 gäller Midsonas tidigare finansiella mål (för mer information se Midsonas årsredovisning 2018 sidan 42).

Kommentarer till utfall 2018