Midsonas vision är att bli ett ledande bolag i Europa inom hälsa och välbefinnande och en nyckelfaktor för att vi ska kunna nå visionen är att vi lyckas attrahera, utveckla och behålla kunniga medarbetare i olika yrkesroller. Det gör vi genom att ha en modern företagskultur med en tydlig hälsoprofil.

Midsona har ca 740 anställda (december 2019) i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Frankrike och Spanien som arbetar med försäljning, marknad, produktion och innovation och flera andra funktioner. Koncernens huvudkontor ligger i Malmö.

En sund arbetsplats

För Midsona är medarbetarnas hälsa inte enbart en prioritet - det är ett av våra övergripande mål i koncernen och ett av fokusområdena i Midsonas hållbarhetsstrategi.

Midsona ska vara ett företag som är genomsyrat av hälsa och som, utifrån medarbetarnas eget ansvar, kan stimulera och ge medarbetarna chansen att ha en god hälsa utifrån sina egna möjligheter. Detta ger utrymme för såväl egna initiativ som gemensamma hälsoåtgärder över alla affärsområdena.

Lediga tjänster

Just nu söker vi efter en Key Account Manager (KAM) som vill arbeta med kategorier i tillväxt och vara med på en resa i en roll med mycket stort ansvar och stora möjligheter att påverka. I rollen som Key Account Manager kommer du vara övergripande ansvarig för din kund. Du ansvarar för att driva stabil, lönsam tillväxt för såväl kunden som Midsona och för att försäljnings- och resultatmål uppnås.

Vi letar även efter en Nordic Foodservice Coordinator med placering i Malmö. Du kommer vara den naturliga länken mellan vår nordiska organisation och våra lokala foodservice kontor. Din uppgift är att supportera vår nordiska foodservice organisation samt koordinera aktiviteter såsom events, säljverktyg samt produktvård enligt vår strategi. Du kommer även vara Midsona Foodservice röst i Midsonas innovationsprojektmöten och sortimentsmöte och där aktivt bidraga med branschinsikt.

För att söka någon utav tjänsterna se här!