SENASTE RAPPORTPRESENTATIONERNA


Presentation Midsonas andra kvartal 2024 CEO Peter Åsberg och CFO Max Bokander

Presentation Midsonas första kvartal 2024 CEO Peter Åsberg och CFO Max Bokander

PDF Presentation Midsonas första kvartal 2024 CEO Peter Åsberg och CFO Max Bokander

PDF Presentation Midsonas Bokslutskommuniké 2023 CEO Peter Åsberg och CFO Max Bokander

Presentation Midsonas tredje kvartal 2023 CEO Peter Åsberg och CFO Max Bokander

PDF Presentation Midsonas tredje kvartal 2023 CEO Peter Åsberg och CFO Max Bokander

Presentation Midsonas andra kvartal 2023 CEO Peter Åsberg och CFO Max Bokander

PDF Presentation Midsonas andra kvartal 2023 CEO Peter Åsberg och CFO Max Bokander

Presentation Midsonas första kvartal 2023 CEO Peter Åsberg och CFO Max Bokander

PDF Presentation Midsonas första kvartal 2023 CEO Peter Åsberg och CFO Max Bokander

Presentation Midsonas Bokslutskommuniké 2022 CEO Peter Åsberg och CFO Max Bokander

PDF Presentation Midsonas Bokslutskommuniké 2022 CEO Peter Åsberg och CFO Max Bokander

Presentation Midsonas tredje kvartal 2022 CEO Peter Åsberg och CFO Max Bokander

PDF Presentation Midsonas tredje kvartal 2022 CEO Peter Åsberg och CFO Max Bokander

Presentation Midsonas andra kvartal 2022 CEO Peter Åsberg och CFO Max Bokander

PDF Presentation Midsonas andra kvartal 2022 CEO Peter Åsberg och CFO Max Bokander

Presentation Midsonas första kvartal 2022 CEO Peter Åsberg och CFO Max Bokander

PDF Presentation Midsonas första kvartal 2022 CEO Peter Åsberg och CFO Max Bokander

Presentation Bokslutskommuniké 2021 CEO Peter Åsberg och CFO Max Bokander

Presentation Midsonas tredje kvartal 2021 CEO Peter Åsberg och CFO Max Bokander

PDF Presentation januari-september 2021

Presentation Midsonas andra kvartal 2021 CEO Peter Åsberg och CFO Max Bokander

PDF Presentation januari-juni 2021

Presentation Midsonas första kvartal 2021 CEO Peter Åsberg och CFO Max Bokander

PDF Presentation januari-mars 2021

Presentation Midsonas bokslutskommuniké 2020 CEO Peter Åsberg och CFO Max Bokander

PDF Bokslutskommuniké 2020 

Presentation av Midsonas tredje kvartal CEO Peter Åsberg och CFO Lennart Svensson

Presentation av Midsonas andra kvartal 2020 CEO Peter Åsberg och CFO Lennart Svensson

Presentation av Midsonas första kvartal 2020 CEO Peter Åsberg och CFO Lennart Svensson

PRENUMERERA


Få pressmeddelanden och finansiella rapporter via e-post alternativt avbeställ prenumeration om du inte längre önskar få information.

BESTÄLL


Med hänsyn till miljön uppmanar vi alla som kan att läsa vår årsredovisning online. Om du önskar en tryckt version av årsredovisningen kontakta oss via:

info@midsona.com

+46 40 601 82 00