Midsona utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter som gör det lättare för människor att leva ett hälsosammare liv. Koncernen är ledande i Norden inom naturliga och ekologiska produkter, konsumenthälsa och hälsolivsmedel, med en vision att bli en av de ledande i Europa inom hälsa och välbefinnande.


ÅRSSTÄMMA 2021

Midsonas årsstämma 2021 avhölls den 5 maj. Med anledning av pågående pandemi genomfördes stämman genom förhandsröstning (s k poströstning).

Läs kommunikén och övriga dokument här.


MIDSONAS ÅRSREDOVISNING 2020

Tryckt årsredovisning skickas till aktieägare och andra som kontaktar bolaget och anmäler intresse. 

Finansiell information


PRESENTATION KVARTALSRAPPORT JANUARI-MARS 2021

Koncernchef Peter Åsberg och CFO Max Bokander presenterade den 29 april Midsonas första kvartal 2021. 

Länk till audiopresentation

Delårsrapport januari-mars 2021

Presentation delårsrapport januari-mars 2021 (eng)

NYHETER FRÅN VÅRA VARUMÄRKEN

VÅRA VARUMÄRKEN

KM-nylogga.png

Friggs_logo.png

Swebar_logo.png

Naturdiet_logo.png

eskio-3-200x200.png

UK-nylogga.png


VI ÄR ETT FÖRETAG SOM TAR ANSVAR

Midsonas mission är att hjälpa människor att leva ett hälsosamt liv.

Stora förändringar sker just nu med nya värderingar och konsumenter med en annan syn på livsmedel. De etiska, miljömässiga och klimatmässiga skälen spelar en allt större roll. Samtidigt lägger människor allt mindre tid på att laga mat, medan de ändå vill kunna äta nyttigt och klimatmedvetet. Här kan Midsona med våra växtbaserade, rena ekologiska produkter hjälpa människor till ett hälsosamt och hållbart liv. 


MIDSONAAKTIEN

Share price, SEK

Volume no. of shares

Updated

Delayed by 15-20 minutes

FRIGGS INSTAGRAM