Midsona utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter som gör det lättare för människor att leva ett hälsosammare liv. Koncernen är ledande i Norden inom naturliga och ekologiska produkter, konsumenthälsa och hälsolivsmedel, med en vision att bli en av de ledande i Europa inom hälsa och välbefinnande.


PRESENTATION DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2021

Den 22 oktober 2021 kl 8.00 CEST publicerar Midsona sin delårsrapport januari-september 2021. Koncernchef Peter Åsberg och CFO Max Bokander presenterar rapporten samma dag kl 11.00 CEST, vilket går att följa via telefonkonferens eller audiosändning.

Länk till audiopresentation


ÅRSSTÄMMA 2021

Midsonas årsstämma 2021 avhölls den 5 maj. Med anledning av pågående pandemi genomfördes stämman genom förhandsröstning (s k poströstning).

Läs kommunikén och övriga dokument här.


MIDSONAS ÅRSREDOVISNING 2020

Tryckt årsredovisning skickas till aktieägare och andra som kontaktar bolaget och anmäler intresse. 

Finansiell information

NYHETER FRÅN VÅRA VARUMÄRKEN

VÅRA VARUMÄRKEN

KM-nylogga.png

Friggs_logo.png

Swebar_logo.png

Naturdiet_logo.png

eskio-3-200x200.png

UK-nylogga.png


VI ÄR ETT FÖRETAG SOM TAR ANSVAR

Midsonas mission är att hjälpa människor att leva ett hälsosamt liv.

Stora förändringar sker just nu med nya värderingar och konsumenter med en annan syn på livsmedel. De etiska, miljömässiga och klimatmässiga skälen spelar en allt större roll. Samtidigt lägger människor allt mindre tid på att laga mat, medan de ändå vill kunna äta nyttigt och klimatmedvetet. Här kan Midsona med våra växtbaserade, rena ekologiska produkter hjälpa människor till ett hälsosamt och hållbart liv. 


MIDSONAAKTIEN

Share price, SEK

Volume no. of shares

Updated

Delayed by 15-20 minutes

FRIGGS PÅ INSTAGRAM