Midsona utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter som gör det lättare för människor att leva ett hälsosammare liv. Koncernen är ledande i Norden inom naturliga och ekologiska produkter, konsumenthälsa och hälsolivsmedel, med en vision att bli en av de ledande i Europa inom hälsa och välbefinnande.

PRESENTATION AV TREDJE KVARTALET

Inspelad version av Peter Åsbergs och Lennart Svensson webbsända presentation av resultatet tredje kvartalet 2020

NYHETER FRÅN VÅRA VARUMÄRKEN

VÅRA VARUMÄRKEN

KM-nylogga.png

Friggs_logo.png

Swebar_logo.png

Naturdiet_logo.png

ny_eskimo-3_logo.jpg

UK-nylogga.png


VI ÄR ETT FÖRETAG SOM TAR ANSVAR

Midsona driver alltid verksamheten med hög affärsetik. För oss är det viktigt att vara en god samhällsaktör som agerar med ansvar och med hänsyn till miljön.

Vi tar ansvar genom hela värdekedjan genom att samarbeta med våra leverantörer inom områden som kvalitet, säkra råvaror och produkter,  mänskliga rättigheter, sunda konkurrensvillkor och etiska affärer.

För att på ett trovärdigt sätt kunna främja en hälsosam livsstil är det viktigt för oss att vara en bra arbetsgivare som arbetar för att hjälpa våra medarbetare till ett hälsosamt liv.

MIDSONAAKTIEN

Share price, SEK

Volume no. of shares

Updated

Delayed by 15-20 minutes

FRIGGS INSTAGRAM