strategi_se.jpg

En vinnande ekologisk plattform

Midsona arbetar för att ytterligare stärka positionen, driva tillväxt och utveckla erbjudandet inom ekologiska livsmedel genom att arbeta marknadsöverskridande med produktion, inköp, innovation och kommunikation. Det handlar om att nyttja synergier mellan varumärken som gör det enklare för konsumenten att navigera i utbudet.

Utveckla våra starka hälsovarumärken

Midsona ska fortsätta att växa med sina starka hälsovarumärken på både befintliga och nya marknader. Sammantaget innebär detta att koncernen framöver kommer att fokusera på lönsam organisk tillväxt på utvalda marknader med hjälp av Midsonas tre prioriterade varumärken där det finns stor potential – Friggs, Earth Control och Gainomax.

Effektivitet och harmonisering

Midsona ska effektivisera värdekedjan och harmonisera sortimentet för att på så sätt utveckla ett erbjudande som möter marknadens behov. Midsona eftersträvar hög effektivitet i allt, från inköp och varumärkesutveckling till produktion och logistik.