Midsona arbetar med fyra strategier för att nå vår vision och våra finansiella mål:

LEDANDE VARUMÄRKEN I PRIORITERADE KATEGORIER

Vi utvecklar, producerar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande på vår huvudmarknad Norden samt i övriga Europa. Våra varumärken ska ha position nummer ett eller två inom sin kategori och ska finnas i rätt kanaler, där vi har bäst kunskap och där det finns möjligheter för stark tillväxt.

SELEKTIVA FÖRVÄRV OCH KONSOLIDERING AV MARKNADEN

Förvärv är en integrerad del av Midsonas verksamhet. Midsona har spelat en stor roll i att konsolidera marknaden i Norden. Det ska vi fortsätta göra, men framför allt riktar vi nu blickarna mot övriga Europa. 

KOSTNADSEFFEKTIV VÄRDEKEDJA

Vi arbetar kontinuerligt med att anpassa och effektivisera organisationen och att utvärdera sortimentet ur ett lönsamhetsperspektiv. För att effektivisera verksamheten arbetar vi med att outsourca produktion till nationella eller internationella leverantörer. Befintliga leverantörer utvärderas löpande för att säkerställa bästa villkor och kvalitet.

HÄLSOSAM OCH HÅLLBAR KULTUR

Midsona har produkter som hjälper människor till ett hälsosammare liv. Samtidigt ska vi stimulera och motivera våra medarbetare till god hälsa utifrån sina möjligheter. Att våra medarbetare är motiverade är grunden för framgång och vi kommer att fortsätta arbetet med att göra Midsona till en ännu bättre och attraktivare arbetsplats.