AnnaKarin0295_webb.jpg

ANNA-KARIN FALK

Styrelseledamot sedan 2023

Född: 1967. Utbildning: Magisterexamen i Internationell Ekonomi vid Göteborgs Universitet.

Tf Marketing Director, Duni Group

Tidigare Chief Marketing Officer på Euroflorist, strategisk rådgivare samt flertalet ledande positioner inom Unileverkoncernen bland annat som VP Marketing.

Innehav: 1 654 A-aktier och 6 000 B-aktier

Beroende: Nej