KONTAKT FÖR INVESTERARRELATIONER

Det är vår ambition att ge kapitalmarknaden, investerare och alla andra intressenter relevant och aktuell information. Vänligen kontakta oss om du saknar något innehåll.

Max_webb.jpg

IR KONTAKT

Max Bokander, CFO

Mobil: +46 708 65 13 64

E-mail: max.bokander@midsona.se

Peter2615_webb.jpg

MEDIAKONTAKT

Peter Åsberg, CEO och koncernchef

Mobil: +46 730 26 16 32

E-mail: peter.asberg@midsona.com

TYST PERIOD

I samband med publicering av finansiella rapporter iakttas en tyst period om 30 dagar före publicering. Under denna period kommer Midsona inte att hålla möten med press, media, investerare, analytiker eller andra intressenter. Endast frågor av allmän karaktär besvaras.