Midsonas senaste pressmeddelanden

Peter Åsberg deltar i årets Pareto Securities Health Care Conference

Midsonas koncernchef Peter Åsberg är en av föredragshållarna vid Pareto Securities 10:e årliga Health Care Conference som hålls i Stockholm den 5 september 2019.

IR-kontakt

CFO Lennart Svensson

Lennart Svensson, CFO

Telefon: +46 76 774 33 04

Mediakontakt

Koncernchef Peter Åsberg

Peter Åsberg, koncernchef

Mobil: +46 730 26 16 32

E-post

Produktion

Produktion: Midsona i samarbete med Aspekta och Giv Akt

Tryck: Exakta, Malmö

Foto: Åsa Siller, Caroline Tengen, Ingar Sørensen, Lina Abrahamsson, Kerstin Niehoff, Midsona