JohanW_webb.jpg

JOHAN WESTER

Styrelseledamot sedan 2009. Ledamot i ersättningsutskottet.

Född 1966. Utbildning: Civilingenjör, CTH.

Senior Vice President i Stena Adactum. Styrelseordförande i S-Invest, Stena RenewableAB och Captum AB. Styrelseledamot i Beijer Electronics och S&L Access Systems AB. Tidigare VD för Mediatec Group och partner i Arthur D. Little samt styrelseledamot i Ballingslöv International AB och Personec Oy.

Aktieinnehav; 326.630 B-aktier (eget och familjemedlemmar).

Beroende: Ja. Beroende i förhållande till större aktieägare på grund av sin position i Stena Adactum AB.