Henrik_HR2021_webb.jpg

HENRIK STENQVIST

Styrelseledamot sedan 2017. Ordförande i revisionskommittén.

Född: 1967. Utbildning: MBA, Linköpings universitet.

CFO Sobi.

Tidigare CFO Recipharm och Meda AB, olika ledande befattningar inom AstraZeneca Group. Tidigare styrelseledamot MedCap AB.

Aktieinnehav: 120.000 B-aktier

Beroende: Nej