Midsonas senaste pressmeddelanden

2024-07-18 REGULATORY

Midsona halvårsrapport januari–juni 2024

Organisk tillväxt och väsentligt förbättrat rörelseresultat i kvartalet April–juni 2024 (andra kvartalet)

2024-07-04

Inbjudan till presentation av Midsonas halvårsrapport januari–juni 2024

2024-07-03 REGULATORY

Midsona etablerar ny organisation för att accelerera strategin

2024-06-19 REGULATORY

Ulrika Palm lämnar Midsona

2024-05-07 REGULATORY

Kommuniké från årsstämma i Midsona AB (publ)

2024-04-25 REGULATORY

Midsona delårsrapport januari-mars 2024

2024-04-11

Inbjudan till presentation av Midsonas delårsrapport januari–mars 2024

2024-04-09 REGULATORY

Midsonas årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2023

2024-04-03 REGULATORY

Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ)

2024-03-06 REGULATORY

Midsona presenterar nya finansiella mål och ny strategi

2024-02-06

Midsona får två prestigefyllda utmärkelser för hållbarhetsarbetet

2024-02-01 REGULATORY

Midsona – Bokslutskommuniké 2023

2024-01-19

Midsona bjuder in till presentation av bokslutskommuniké 2023 den 1 februari 2024

2024-01-12

Tomas Bergendahl föreslås som ny styrelseledamot

2023-11-09 REGULATORY

Midsona genomför ledningsförändringar i Division North Europe

2023-10-30 REGULATORY

Midsonas valberedning inför årsstämma 2024

2023-10-26 REGULATORY

MIDSONA DELÅRSRAPPORT JANUARI–SEPTEMBER 2023

2023-10-11

Midsona bjuder in till presentation i samband med delårsrapporten den 26 oktober 2023

2023-07-20 REGULATORY

Midsona halvårsrapport januari-juni 2023

2023-07-06

Midsona bjuder in till presentation i samband med halvårsrapport den 20 juli 2023

2023-05-04 REGULATORY

Kommuniké från årsstämma i Midsona AB (publ) den 4 maj 2023

2023-04-27 REGULATORY

Midsona - Delårsrapport januari-mars 2023

2023-04-13

Midsona bjuder in till presentation av resultatet för första kvartalet 2023

2023-04-05 REGULATORY

Midsonas årsredovisning och hållbarhetsrapport 2022 publicerad

2023-04-03 REGULATORY

Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ)

2023-03-15

Midsona utses till Supplier Engagement Leader av CDP

2023-02-13

Midsonas hållbarhetsarbete prisas

2023-02-02

Anna-Karin Falk föreslås som ny styrelseledamot i Midsona

2023-02-02 REGULATORY

Midsona Bokslutskommuniké 2022

2023-01-31 REGULATORY

Förändring av antalet aktier och röster i Midsona

2023-01-18

Midsona bjuder in till presentation av bokslutskommuniké 2022

2022-12-20 REGULATORY

Extra bolagsstämma i Midsona

2022-12-19 REGULATORY

Slutligt resultat av företrädesemissionen

2022-12-16 REGULATORY

Pressmeddelande - Preliminärt resultat av företrädesemissionen

2022-12-15

Midsona får prestigefyllt klimatbetyg

2022-11-28 REGULATORY

Midsona offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen (Regulatory)

2022-11-24 REGULATORY

Extra bolagsstämma i Midsona

2022-11-22 REGULATORY

Kallelse till extra bolagsstämma i Midsona AB (publ)

2022-11-08 REGULATORY

Patrik Andersson föreslås till ny styrelseordförande i Midsona

2022-10-25 REGULATORY

Kallelse till extra bolagsstämma i Midsona AB (publ)

2022-10-25 REGULATORY

Kraftfulla åtgärder för att hantera exceptionell kostnadsinflation

2022-10-25

Midsona beslutar om en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 600 miljoner kronor samt offentliggör villkor (Regulatory)

2022-10-17 REGULATORY

Midsonas valberedning inför årsstämman 2023

2022-10-10

Midsona bjuder in till Q3 presentation den 25 oktober 2022

2022-07-20 REGULATORY

Midsona halvårsrapport januari-juni 2022

2022-07-06

Midsona bjuder in till presentation i samband med halvårsrapport den 20 juli 2022

2022-06-03

Midsona är Symbios-vinnare för ansvarsfullt företagande

2022-05-05 REGULATORY

Kommuniké från årsstämma i Midsona AB (publ) den 5 maj 2022

2022-04-28 REGULATORY

Midsona Delårsrapport januari-mars 2022

2022-04-13

Midsona bjuder in till presentation av resultatet för första kvartalet 2022

2022-04-07 REGULATORY

Midsonas årsredovisning och hållbarhetsrapport 2021 publicerad

2022-04-01 REGULATORY

Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ)

2022-04-01

Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2022 i Midsona AB

2022-03-15 REGULATORY

Midsona AB gör en förändring i koncernledningen