Midsonas senaste pressmeddelanden

2022-11-28

Midsona offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen (Regulatory)

2022-11-24 REGULATORY

Extra bolagsstämma i Midsona

2022-11-22 REGULATORY

Kallelse till extra bolagsstämma i Midsona AB (publ)

2022-11-08 REGULATORY

Patrik Andersson föreslås till ny styrelseordförande i Midsona

2022-10-25 REGULATORY

Kallelse till extra bolagsstämma i Midsona AB (publ)

2022-10-25 REGULATORY

Kraftfulla åtgärder för att hantera exceptionell kostnadsinflation

2022-10-25

Midsona beslutar om en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 600 miljoner kronor samt offentliggör villkor (Regulatory)

2022-10-17 REGULATORY

Midsonas valberedning inför årsstämman 2023

2022-10-10

Midsona bjuder in till Q3 presentation den 25 oktober 2022

2022-07-20 REGULATORY

Midsona halvårsrapport januari-juni 2022

2022-07-06

Midsona bjuder in till presentation i samband med halvårsrapport den 20 juli 2022

2022-06-03

Midsona är Symbios-vinnare för ansvarsfullt företagande

2022-05-05 REGULATORY

Kommuniké från årsstämma i Midsona AB (publ) den 5 maj 2022

2022-04-28 REGULATORY

Midsona Delårsrapport januari-mars 2022

2022-04-13

Midsona bjuder in till presentation av resultatet för första kvartalet 2022

2022-04-07 REGULATORY

Midsonas årsredovisning och hållbarhetsrapport 2021 publicerad

2022-04-01 REGULATORY

Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ)

2022-04-01

Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2022 i Midsona AB

2022-03-15 REGULATORY

Midsona AB gör en förändring i koncernledningen

2022-02-10

Midsona utses till Supplier Engagement Leader av CDP

2022-02-04 REGULATORY

Midsona Bokslutskommuniké 2021

2022-01-21

Midsona bjuder in till presentation av bokslutskommuniké 2021 den 4 februari 2022

2022-01-20

Midsona ingår avtal med Spaniens största dagligvaruhandelskedja

2022-01-13 REGULATORY

Midsona uppdaterar om fjärde kvartalet

2021-12-08

Midsona får prestigefyllt CDP-betyg A-

2021-10-29 REGULATORY

Nytt antal röster i Midsona

2021-10-22

Midsonas största aktieägare Stena Adactum AB har köpt ytterligare aktier

2021-10-07

Midsona bjuder in till Q3 presentation den 22 oktober 2021

2021-09-27 REGULATORY

Midsonas valberedning inför årsstämma 2022

2021-08-31 REGULATORY

Förändring av antalet aktier och röster i Midsona

2021-08-24 REGULATORY

Midsona genomför en riktad nyemission om 7 496 252 B-aktier och tillförs härigenom cirka 500 miljoner kronor

2021-08-24 REGULATORY

Midsona utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om upp till 500 miljoner kronor

2021-08-20 REGULATORY

Midsona stärker positionen i Finland genom förvärv

2021-07-22 REGULATORY

Midsona - Halvårsrapport januari-juni 2021

2021-07-09

Midsona bjuder in till presentation i samband med halvårsrapport den 22 juli 2021

2021-05-27

Midsonas ambitiösa klimatmål godkända av Science Based Targets initiative

2021-05-05 REGULATORY

Kommuniké från årsstämma i Midsona AB (publ)

2021-05-04

Anförande till Midsonas aktieägare inför morgondagens årsstämma

2021-04-29 REGULATORY

Midsona - Delårsrapport januari-mars 2021

2021-04-15

Midsona bjuder in till presentation i samband med kvartalsrapport den 29 april 2021

2021-04-07 REGULATORY

RÄTTELSE: Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ)

2021-04-07 REGULATORY

Midsonas årsredovisning 2020 med hållbarhetsrapport publicerad

2021-03-30 REGULATORY

Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ)

2021-02-19

Midsonas Kung Markatta är Sveriges Grönaste Varumärke

2021-02-05 REGULATORY

Midsona - Bokslutskommuniké 2020

2021-01-29 REGULATORY

Förändring av antalet aktier och röster i Midsona

2021-01-15

Midsona bjuder in till presentation av bokslutskommuniké 2020 den 5 februari 2021

2020-12-21 REGULATORY

Midsonas VD och ledande befattningshavare utnyttjar teckningsoptioner

2020-12-01 REGULATORY

Midsona expanderar inom växtbaserade köttalternativ

2020-11-03

Midsonas hållbarhetsarbete prisas

2020-10-22 REGULATORY

Midsona - Delårsrapport januari-september 2020

2020-10-07 REGULATORY

Midsona förvärvar danskt bolag inom växtbaserade livsmedel med 562 miljoner kronor i omsättning