Midsonas senaste pressmeddelanden

2022-01-13 REGULATORY

Midsona uppdaterar om fjärde kvartalet

I kvartalsrapporten för det tredje kvartalet meddelade Midsona att det fanns risker för ökade kostnader för insatsvaror samt leveransstörningar under det fjärde kvartalet. Samtliga koncernens divisioner har under fjärde kvartalet påverkats negativt av dessa faktorer. För det fjärde kvartalet förväntas därför Midsonas försäljning preliminärt att uppgå till 1012 Mkr (1083) och EBITDA till 61 Mkr (114) före jämförelsestörande poster.

2021-12-08

Midsona får prestigefyllt CDP-betyg A-

2021-10-29 REGULATORY

Nytt antal röster i Midsona

2021-10-22

Midsonas största aktieägare Stena Adactum AB har köpt ytterligare aktier

2021-10-22 REGULATORY

Midsona - Delårsrapport januari - september 2021

2021-10-07

Midsona bjuder in till Q3 presentation den 22 oktober 2021

2021-09-27 REGULATORY

Midsonas valberedning inför årsstämma 2022

2021-08-31 REGULATORY

Förändring av antalet aktier och röster i Midsona

2021-08-24 REGULATORY

Midsona genomför en riktad nyemission om 7 496 252 B-aktier och tillförs härigenom cirka 500 miljoner kronor

2021-08-24 REGULATORY

Midsona utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om upp till 500 miljoner kronor

2021-08-20 REGULATORY

Midsona stärker positionen i Finland genom förvärv

2021-07-22 REGULATORY

Midsona - Halvårsrapport januari-juni 2021

2021-07-09

Midsona bjuder in till presentation i samband med halvårsrapport den 22 juli 2021

2021-05-27

Midsonas ambitiösa klimatmål godkända av Science Based Targets initiative

2021-05-05 REGULATORY

Kommuniké från årsstämma i Midsona AB (publ)

2021-05-04

Anförande till Midsonas aktieägare inför morgondagens årsstämma

2021-04-29 REGULATORY

Midsona - Delårsrapport januari-mars 2021

2021-04-15

Midsona bjuder in till presentation i samband med kvartalsrapport den 29 april 2021

2021-04-07 REGULATORY

RÄTTELSE: Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ)

2021-04-07 REGULATORY

Midsonas årsredovisning 2020 med hållbarhetsrapport publicerad

2021-03-30 REGULATORY

Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ)

2021-02-19

Midsonas Kung Markatta är Sveriges Grönaste Varumärke

2021-02-05 REGULATORY

Midsona - Bokslutskommuniké 2020

2021-01-29 REGULATORY

Förändring av antalet aktier och röster i Midsona

2021-01-15

Midsona bjuder in till presentation av bokslutskommuniké 2020 den 5 februari 2021

2020-12-21 REGULATORY

Midsonas VD och ledande befattningshavare utnyttjar teckningsoptioner

2020-12-01 REGULATORY

Midsona expanderar inom växtbaserade köttalternativ

2020-11-03

Midsonas hållbarhetsarbete prisas

2020-10-22 REGULATORY

Midsona - Delårsrapport januari-september 2020

2020-10-07 REGULATORY

Midsona förvärvar danskt bolag inom växtbaserade livsmedel med 562 miljoner kronor i omsättning

2020-10-02

Midsona bjuder in till Q3-presentation den 22 oktober

2020-10-01 REGULATORY

Midsonas valberedning inför årsstämma 2021

2020-07-21 REGULATORY

MIDSONA - HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2020

2020-07-14 REGULATORY

Midsona utser Max Bokander till CFO

2020-07-13

Midsona bjuder in till Q2-presentation den 21 juli

2020-06-26 REGULATORY

Midsona förvärvar varumärket Gainomax

2020-06-25 REGULATORY

Kommuniké från Midsonas årsstämma den 25 juni 2020

2020-05-25 REGULATORY

Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ)

2020-04-28 REGULATORY

Midsona - kvartalsrapport januari-mars 2020

2020-04-21 REGULATORY

Midsona bjuder in till Q1-presentation den 28 april

2020-04-08 REGULATORY

Midsona meddelar nytt datum för årsstämma 2020

2020-04-07 REGULATORY

Midsonas CFO Lennart Svensson har beslutat att lämna Midsona 2021

2020-04-07 REGULATORY

Midsonas årsredovisning 2019 publicerad

2020-04-02 REGULATORY

Midsona senarelägger årsstämma

2020-03-30 REGULATORY

Midsona stärker positionen – fokus på fler prioriterade varumärken

2020-03-17 REGULATORY

Midsona ser ökad efterfrågan

2020-03-11

Midsona fastställer nya ambitiösa hållbarhetsmål

2020-03-10 REGULATORY

Midsona - Rättelse av igår kommunicerat pressmeddelande

2020-03-09 REGULATORY

Valberedningen i Midsona föreslår nya styrelseledamöter

2020-02-06 REGULATORY

Midsona - Bokslutskommuniké 2019