Midsonas senaste pressmeddelanden

2020-03-30

Midsona stärker positionen – fokus på fler prioriterade varumärken

Midsonas tillväxt bygger på starka varumärken inom hälsa och välbefinnande. För att driva tillväxt på det mest effektiva sätt har Midsona under ett antal år fokuserat på åtta prioriterade varumärken. Som ett resultat av en utökad produktportfölj och stärkt ställning på nya marknader utökas nu de prioriterade varumärkena till tio och sammansättningen ändras. Under andra halvåret 2019 slutförde Midsona förvärvet av Alimentation Santé och Midsonas ställning inom ekologiska och växtbaserade livsmedel stärktes på de viktiga marknaderna Frankrike och Spanien. Genom förvärvet tillkom de ledande

2020-03-17

Midsona ser ökad efterfrågan

2020-03-11

Midsona fastställer nya ambitiösa hållbarhetsmål

2020-03-10

Midsona - Rättelse av igår kommunicerat pressmeddelande

2020-03-09

Valberedningen i Midsona föreslår nya styrelseledamöter

2020-02-06

Midsona - Bokslutskommuniké 2019

2019-12-30

Förändring av antalet aktier och röster i Midsona

2019-11-29

Midsona ändrar i koncernledningen

2019-11-29

Förändring av antalet aktier och röster i Midsona

2019-11-25

Slutligt resultat av Midsonas företrädesemission

2019-11-22

Preliminärt resultat av Midsonas företrädesemission

2019-11-05

Midsona offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen

2019-10-31

Kommuniké från Midsonas extra bolagsstämma den 31 oktober 2019

2019-10-31

Ändrat antal aktier och röster i Midsona

2019-10-28

Midsona offentliggör villkoren för företrädesemissionen

2019-10-24

Penser Access: Midsona - Besparingsprogrammet börjar ge resultat

2019-10-23

MIDSONA - DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2019

2019-10-08

Midsona har ingått nytt långsiktigt finansieringsavtal

2019-10-01

Kallelse till extra bolagsstämma i Midsona AB (publ)

2019-10-01

Midsona har beslutat om tidigare kommunicerad företrädesemission om cirka 600 miljoner kronor

2019-10-01

Midsona slutför förvärvet av Alimentation Santé

2019-09-11

Midsonas valberedning inför årsstämma 2020

2019-09-02

Midsonas VD och ledande befattningshavare tecknar aktier i incitamentsprogram

2019-07-24

Penser Access: Midsona - Köper bolag för 694 mkr