Midsonas senaste pressmeddelanden

2020-07-14

Midsona utser Max Bokander till CFO

Max Bokander har utsetts till ny CFO på Midsona AB. Han kommer att ersätta Lennart Svensson som beslutat sig för att lämna koncernen. Max Bokander kommer att ingå i Midsonas koncernledning.

2020-07-13

Midsona bjuder in till Q2-presentation den 21 juli

2020-06-26

Midsona förvärvar varumärket Gainomax

2020-06-25

Kommuniké från Midsonas årsstämma den 25 juni 2020

2020-05-25

Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ)

2020-04-21

Midsona bjuder in till Q1-presentation den 28 april

2020-04-08

Midsona meddelar nytt datum för årsstämma 2020

2020-04-07

Midsonas CFO Lennart Svensson har beslutat att lämna Midsona 2021

2020-04-02

Midsona senarelägger årsstämma

2020-03-30

Midsona stärker positionen – fokus på fler prioriterade varumärken

2020-03-17

Midsona ser ökad efterfrågan

2020-03-11

Midsona fastställer nya ambitiösa hållbarhetsmål

2020-03-10

Midsona - Rättelse av igår kommunicerat pressmeddelande

2020-03-09

Valberedningen i Midsona föreslår nya styrelseledamöter

2019-12-30

Förändring av antalet aktier och röster i Midsona

2019-11-29

Midsona ändrar i koncernledningen

2019-11-29

Förändring av antalet aktier och röster i Midsona

2019-11-25

Slutligt resultat av Midsonas företrädesemission

2019-11-22

Preliminärt resultat av Midsonas företrädesemission

2019-11-05

Midsona offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen

2019-10-31

Kommuniké från Midsonas extra bolagsstämma den 31 oktober 2019

2019-10-31

Ändrat antal aktier och röster i Midsona

2019-10-28

Midsona offentliggör villkoren för företrädesemissionen

2019-10-08

Midsona har ingått nytt långsiktigt finansieringsavtal

2019-10-01

Kallelse till extra bolagsstämma i Midsona AB (publ)

2019-10-01

Midsona har beslutat om tidigare kommunicerad företrädesemission om cirka 600 miljoner kronor

2019-10-01

Midsona slutför förvärvet av Alimentation Santé

2019-09-11

Midsonas valberedning inför årsstämma 2020

2019-09-02

Midsonas VD och ledande befattningshavare tecknar aktier i incitamentsprogram

2019-07-23

Midsona avser förvärva fransk/spanska Alimentation Santé

2019-07-12

Midsona förvärvar Ekko Gourmet

2019-07-04

Midsona förvärvar tyska Eisblümerl

2019-06-14

Midsona och Paradiset lanserar nytt varumärke ”Everyday by Paradiset” - för enklare hållbara val

2019-05-03

Kommuniké från Midsonas årsstämma den 3 maj 2019

2019-04-02

Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ)

2018-10-19

Ulrika Palm ny chef för Midsonas nordiska division

2018-09-17

Midsonas valberedning inför årsstämma 2019

2018-05-28

Ändringar i Midsonas koncernledning

2018-05-03

Midsona förvärvar Davert, en ledande tysk aktör inom ekologiska livsmedel

2018-04-27

Midsona avlutar samarbetet med Alpro från och med 2019

2018-04-25

Kommuniké från Midsonas årsstämma den 25 april 2018

2018-03-23

Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ)

2018-02-12

Valberedningens förslag till styrelse i Midsona

2018-01-30

Midsonas sluter avtal om att representera ett urval av varumärken såsom Compeed® för HRA Pharma i Norden

2017-12-19

Midsona har slutit intentionsavtal om att representera ett urval av varumärken inkluderande Compeed® för HRA Pharma i Norden

2017-12-15

Midsona erhåller förhandstillträde till minoritetsaktier

2017-12-08

Peter Overgaard ny chef för Midsonas affärsområde Danmark

2017-12-01

Kommuniké från Midsonas extra bolagsstämma den 1 december 2017

2017-11-22

Christoffer Mørck ny chef för Midsonas affärsområde Norge

2017-11-01

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i MIDSONA AB