Midsonas senaste pressmeddelanden

2020-05-25

Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ)

2020-04-21

Midsona bjuder in till Q1-presentation den 28 april

2020-04-08

Midsona meddelar nytt datum för årsstämma 2020

2020-04-07

Midsonas CFO Lennart Svensson har beslutat att lämna Midsona 2021

2020-04-02

Midsona senarelägger årsstämma

2020-03-30

Midsona stärker positionen – fokus på fler prioriterade varumärken

2020-03-17

Midsona ser ökad efterfrågan

2020-03-11

Midsona fastställer nya ambitiösa hållbarhetsmål

2020-03-10

Midsona - Rättelse av igår kommunicerat pressmeddelande

2020-03-09

Valberedningen i Midsona föreslår nya styrelseledamöter

2019-12-30

Förändring av antalet aktier och röster i Midsona

2019-11-29

Midsona ändrar i koncernledningen

2019-11-29

Förändring av antalet aktier och röster i Midsona

2019-11-25

Slutligt resultat av Midsonas företrädesemission

2019-11-22

Preliminärt resultat av Midsonas företrädesemission

2019-11-05

Midsona offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen

2019-10-31

Kommuniké från Midsonas extra bolagsstämma den 31 oktober 2019

2019-10-31

Ändrat antal aktier och röster i Midsona

2019-10-28

Midsona offentliggör villkoren för företrädesemissionen

2019-10-08

Midsona har ingått nytt långsiktigt finansieringsavtal

2019-10-01

Kallelse till extra bolagsstämma i Midsona AB (publ)

2019-10-01

Midsona har beslutat om tidigare kommunicerad företrädesemission om cirka 600 miljoner kronor

2019-10-01

Midsona slutför förvärvet av Alimentation Santé

2019-09-11

Midsonas valberedning inför årsstämma 2020

2019-09-02

Midsonas VD och ledande befattningshavare tecknar aktier i incitamentsprogram

2019-07-23

Midsona avser förvärva fransk/spanska Alimentation Santé

2019-07-12

Midsona förvärvar Ekko Gourmet

2019-07-04

Midsona förvärvar tyska Eisblümerl

2019-06-14

Midsona och Paradiset lanserar nytt varumärke ”Everyday by Paradiset” - för enklare hållbara val

2019-05-03

Kommuniké från Midsonas årsstämma den 3 maj 2019

2019-04-02

Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ)

2018-10-19

Ulrika Palm ny chef för Midsonas nordiska division

2018-09-17

Midsonas valberedning inför årsstämma 2019

2018-05-28

Ändringar i Midsonas koncernledning

2018-05-03

Midsona förvärvar Davert, en ledande tysk aktör inom ekologiska livsmedel

2018-04-27

Midsona avlutar samarbetet med Alpro från och med 2019

2018-04-25

Kommuniké från Midsonas årsstämma den 25 april 2018

2018-03-23

Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ)

2018-02-12

Valberedningens förslag till styrelse i Midsona

2018-01-30

Midsonas sluter avtal om att representera ett urval av varumärken såsom Compeed® för HRA Pharma i Norden

2017-12-19

Midsona har slutit intentionsavtal om att representera ett urval av varumärken inkluderande Compeed® för HRA Pharma i Norden

2017-12-15

Midsona erhåller förhandstillträde till minoritetsaktier

2017-12-08

Peter Overgaard ny chef för Midsonas affärsområde Danmark

2017-12-01

Kommuniké från Midsonas extra bolagsstämma den 1 december 2017

2017-11-22

Christoffer Mørck ny chef för Midsonas affärsområde Norge

2017-11-01

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i MIDSONA AB

2017-10-03

Midsonas valberedning inför årsstämma 2018

2017-07-31

Ändrat antal aktier och röster i Midsona

2017-07-19

Midsona avslutar erbjudandet till aktieägarna i Bringwell och offentliggör resultat från den förlängda acceptperioden

2017-07-04

Midsona offentliggör att samtliga villkor i erbjudandet till aktieägarna i Bringwell har uppfyllts och Midsona fullföljer därmed erbjudandet