Midsonas senaste pressmeddelanden

2023-07-20 REGULATORY

Midsona halvårsrapport januari-juni 2023

Marginalerna förbättrades med stöd av prishöjningar

2023-07-06

Midsona bjuder in till presentation i samband med halvårsrapport den 20 juli 2023

2023-05-04 REGULATORY

Kommuniké från årsstämma i Midsona AB (publ) den 4 maj 2023

2023-04-27 REGULATORY

Midsona - Delårsrapport januari-mars 2023

2023-04-13

Midsona bjuder in till presentation av resultatet för första kvartalet 2023

2023-04-05 REGULATORY

Midsonas årsredovisning och hållbarhetsrapport 2022 publicerad

2023-04-03 REGULATORY

Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ)

2023-03-15

Midsona utses till Supplier Engagement Leader av CDP

2023-02-13

Midsonas hållbarhetsarbete prisas

2023-02-02

Anna-Karin Falk föreslås som ny styrelseledamot i Midsona

2023-02-02 REGULATORY

Midsona Bokslutskommuniké 2022

2023-01-31 REGULATORY

Förändring av antalet aktier och röster i Midsona

2023-01-18

Midsona bjuder in till presentation av bokslutskommuniké 2022

2022-12-20 REGULATORY

Extra bolagsstämma i Midsona

2022-12-19 REGULATORY

Slutligt resultat av företrädesemissionen

2022-12-16 REGULATORY

Pressmeddelande - Preliminärt resultat av företrädesemissionen

2022-12-15

Midsona får prestigefyllt klimatbetyg

2022-11-28 REGULATORY

Midsona offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen (Regulatory)

2022-11-24 REGULATORY

Extra bolagsstämma i Midsona

2022-11-22 REGULATORY

Kallelse till extra bolagsstämma i Midsona AB (publ)

2022-11-08 REGULATORY

Patrik Andersson föreslås till ny styrelseordförande i Midsona

2022-10-25 REGULATORY

Kallelse till extra bolagsstämma i Midsona AB (publ)

2022-10-25 REGULATORY

Kraftfulla åtgärder för att hantera exceptionell kostnadsinflation

2022-10-25

Midsona beslutar om en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 600 miljoner kronor samt offentliggör villkor (Regulatory)

2022-10-17 REGULATORY

Midsonas valberedning inför årsstämman 2023

2022-10-10

Midsona bjuder in till Q3 presentation den 25 oktober 2022

2022-07-20 REGULATORY

Midsona halvårsrapport januari-juni 2022

2022-07-06

Midsona bjuder in till presentation i samband med halvårsrapport den 20 juli 2022

2022-06-03

Midsona är Symbios-vinnare för ansvarsfullt företagande

2022-05-05 REGULATORY

Kommuniké från årsstämma i Midsona AB (publ) den 5 maj 2022

2022-04-28 REGULATORY

Midsona Delårsrapport januari-mars 2022

2022-04-13

Midsona bjuder in till presentation av resultatet för första kvartalet 2022

2022-04-07 REGULATORY

Midsonas årsredovisning och hållbarhetsrapport 2021 publicerad

2022-04-01 REGULATORY

Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ)

2022-04-01

Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2022 i Midsona AB

2022-03-15 REGULATORY

Midsona AB gör en förändring i koncernledningen

2022-02-10

Midsona utses till Supplier Engagement Leader av CDP

2022-02-04 REGULATORY

Midsona Bokslutskommuniké 2021

2022-01-21

Midsona bjuder in till presentation av bokslutskommuniké 2021 den 4 februari 2022

2022-01-20

Midsona ingår avtal med Spaniens största dagligvaruhandelskedja

2022-01-13 REGULATORY

Midsona uppdaterar om fjärde kvartalet

2021-12-08

Midsona får prestigefyllt CDP-betyg A-

2021-10-29 REGULATORY

Nytt antal röster i Midsona

2021-10-22

Midsonas största aktieägare Stena Adactum AB har köpt ytterligare aktier

2021-10-07

Midsona bjuder in till Q3 presentation den 22 oktober 2021

2021-09-27 REGULATORY

Midsonas valberedning inför årsstämma 2022

2021-08-31 REGULATORY

Förändring av antalet aktier och röster i Midsona

2021-08-24 REGULATORY

Midsona genomför en riktad nyemission om 7 496 252 B-aktier och tillförs härigenom cirka 500 miljoner kronor

2021-08-24 REGULATORY

Midsona utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om upp till 500 miljoner kronor

2021-08-20 REGULATORY

Midsona stärker positionen i Finland genom förvärv

2021-07-22 REGULATORY

Midsona - Halvårsrapport januari-juni 2021

2021-07-09

Midsona bjuder in till presentation i samband med halvårsrapport den 22 juli 2021

2021-05-27

Midsonas ambitiösa klimatmål godkända av Science Based Targets initiative

2021-05-05 REGULATORY

Kommuniké från årsstämma i Midsona AB (publ)