DÄRFÖR SKA DU INVESTERA I MIDSONA

Växande marknader som drivs av globala trender

Midsonas marknader växer mer än den totala dagligvarumarknaden. Tillväxten drivs av flera större, globala och långsiktiga trender som en åldrande befolkning, digitalisering, ökade konsumentkrav på transparens och certifieringar, ett ökat intresse för den egna hälsan och växtbaserad mat.

Stark tillväxt och lönsamhet sedan 2012

Midsona har en tydlig mission och vision, offensiva tillväxtmål, tydliga strategier samt finansiell och organisatorisk kapacitet. Såväl tillväxt som lönsamhet har vuxit starkt sedan den nya strategin påbörjades i Norden 2012.

Aktiv position i konsolideringen av den europeiska marknaden

Midsona är idag ledande i Norden, en position som nåtts genom en aktiv förvärvsstrategi. I övriga Europa bedöms marknaderna stå inför samma snabba tillväxt som i Norden och Midsona deltar aktivt i att konsolidera den fragmenterade europeiska marknaden.

Ledande position med starka varumärken

Midsona har en ledande position inom huvuddelen av sina försäljningskanaler, vilket gör företaget till en prioriterad leverantör. Strategin bygger på att utveckla starka varumärken inom prioriterade kategorier. Nio varumärken är i fokus. I Norden har Midsona flera starka varumärken med starka positioner i sina kategorier. Förvärv i Tyskland och Frankrike/Spanien har lagt grunden för tillväxt i övriga Europa, även den byggd på starka varumärken.

Gediget hållbarhetsarbete

Midsonas erbjudande stämmer väl med den hållbarhetstrend som råder på företagets marknader. Strategi och affärsidé bygger på en passion för hälsosam, naturlig och hållbar mat, vilket gör hållbarhet till en integrerad del av verksamheten. Midsonas vision är att påverka människors matvanor mot hälsosamma och hållbara alternativ. I linje med bolagets ambitioner och de krav som kunder, konsumenter och investerare ställer har Midsona fastslagit tydliga hållbarhetsmål kring hållbara varumärken, hälsosam arbetsmiljö, ansvarsfulla inköp, säkra produkter, effektiv resursanvändning och effektiva transporter.