Pressmeddelanden, sedan ikraftträdandet den 3 juli 2016 av EU:s förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk, som markerats med en asterisk innehåller marknadsföring av Midsonas verksamhet.

MEDIAKONTAKT

Peter Åsberg, koncernchef

Mobil: +46 730 26 16 32

E-post

IR-KONTAKT

Lennart Svensson, CFO

Mobil: +46 76 774 33 04

E-post