Hållbarhetsstrategi liten.jpg

VÅRT BIDRAG TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

Vår hållbarhetsstrategi visar vår höga ambition och den riktning vi vill gå för att bidra till ett hållbart samhälle. Strategin utgår från vår mission att hjälpa människor att leva ett hälsosamt liv.

Midsona bedriver sin verksamhet långsiktigt, så våra sex utvecklingsområden har valts utifrån vad som är mest relevant för oss som bolag i vår bransch och var vi ser att vi kan påverka på det mest effektiva sätt.

Utvecklingsområdena ses över regelbundet för att säkerställa att vi arbetar med frågor som är relevanta för koncernen och för våra intressenter.

MÅL

Midsona ska vara ett företag som genomsyras av hälsa och som, baserat på de anställdas eget ansvar och möjligheter, kan stimulera och förse våra anställda med en chans till god hälsa.

Midsona ska ha en inspirerande företagskultur, hälsofrämjande aktiviteter, kollektivavtal och gott ledarskap.

Länk till sammanfattning av Midsonas hållbarhetspolicy