Fokus på starka varumärken

Kärnan i Midsonas verksamhet är missionen att hjälpa människor att leva ett hälsosamt liv. 

Midsonas breda utbud av starka varumärken med ledande produkter inom hälsa och välbefinnande kan tillfredsställa många konsumenters behov. Vi är ledande genom att utveckla befintliga varumärken och att ta in nya varumärken så att vi på ett ännu bättre sätt kan möta befintliga och nya trender.

Midsona har gjort det strategiska valet att satsa på ledande och tydliga varumärken. Under 2017 stod andelen egna varumärken för totalt 64 % av koncernens varuförsäljning. Flera har starka och ledande positioner på utvalda segment inom utvalda produktkategorier.

Midsona prioriterar åtta egna varumärken; URTEKRAM®, KUNG MARKATTA®, FRIGGS®, HELIOS®, DALBLADS®, NATURDIET®, ESKIMO-3® och MIWANA®. 2018 förvärvade Midsona bolaget Davert GmbH och varumärket DAVERT®.

Utöver det arbetar vi med ett antal andra egna varumärken med god lönsamhet samt representerar ett antal uppdragsgivares varumärken.

Trender och drivkrafter

Intresset för hälsa och välbefinnande kan brytas ner i flera trender som styr konsumtionsmönstret.

Läs mer

Vår marknad

Midsona har starka positioner i hela Norden och finns även i Tyskland genom vårt dotterbolag Davert.

Läs mer