Affärsidé

Kärnan i Midsonas verksamhet är missionen att bidra till att hjälpa människor att leva ett hälsosamt liv. För att leva upp till missionen följer Midsona noga hur befintliga trender inom området förstärks eller försvagas samt hur nya strömningar uppstår.

Trenderna analyseras noggrant så att bolaget ska kunna ta fram olika möjligheter att tillfredsställa konsumenternas förändrade och nya behov. Resultatet är att Midsona kontinuerligt utvecklar, förvärvar och vårdar framgångsrika varumärken med starka marknadspositioner samt väljer bästa kanalstrategi för respektive produkt.

Trender och drivkrafter

Intresset för hälsa och välbefinnande kan brytas ner i flera trender som styr konsumtionsmönstret.

Läs mer

Vår marknad

Midsona har starka positioner i hela Norden.

Läs mer