Affärsidé

Fokus på starka varumärken

Kärnan i Midsonas verksamhet är missionen att hjälpa människor att leva ett hälsosamt liv. 

Midsonas breda utbud av starka varumärken med ledande produkter inom hälsa och välbefinnande kan tillfredsställa många konsumenters behov. Vi är ledande genom att utveckla befintliga varumärken och att ta in nya varumärken så att vi på ett ännu bättre sätt kan möta befintliga och nya trender.

Midsona har gjort det strategiska valet att satsa på ledande och tydliga varumärken. Under 2017 stod andelen egna varumärken för totalt 64 % av koncernens varuförsäljning. Flera har starka och ledande positioner på utvalda segment inom utvalda produktkategorier.

För samtliga varumärken måste vi vara relevanta och trovärdiga i allt vi gör för att våra befintliga konsumenter ska fortsätta att vara lojala och för att attrahera nya konsumenter.

Trender och drivkrafter

Intresset för hälsa och välbefinnande kan brytas ner i flera trender som styr konsumtionsmönstret.

Läs mer

Vår marknad

Midsona har starka positioner i hela Norden.

Läs mer