Förändring av antalet aktier och röster i Midsona

tisdag den 31 januari 2023

Antalet aktier och röster i Midsona AB har förändrats till följd av emission av nya aktier samt omvandling av aktier av serie A till aktier av serie B. Antalet aktier uppgår härmed till 145 428 080 och röster uppgår härmed till 149 242 136.

Midsona AB (publ) har som tidigare offentliggjorts genomfört en företrädesemission om totalt 298 320 aktier av serie A och 72 415 720 aktier av serie B. Vidare har 172 856 aktier av serie A på aktieägares begäran i enlighet med Midsonas bolagsordning omvandlats till 172 856 aktier av serie B. Antalet aktier och röster i Midsona har förändrats enligt följande.

Före företrädesemissionen och omvandlingen av aktier fanns sammanlagt 72 714 040 aktier i Midsona, varav 298 320 aktier av serie A, motsvarande 2 983 200 röster, och 72 415 720 aktier av serie B, motsvarande 72 415 720 röster, totalt motsvarande 75 398 920 röster.

Per den 31 januari 2023 finns det sammanlagt 145 428 080 aktier i Midsona, varav 423 784 aktier av serie A, motsvarande 4 237 840 röster, och 145 004 296 aktier av serie B, motsvarande 145 004 296 röster, totalt motsvarande 149 242 136 röster.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Peter Åsberg, VD och Koncernchef

Telefon: +46 730 26 16 32

E-post: peter.asberg@midsona.com

Om Midsona

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Midsonaaktien (MSON) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Denna information är sådan information som Midsona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2023 kl. 08:00 CET.


Dokument och länkar

Pressmeddelande - Nytt antal aktier och röster