Patrik Andersson föreslås till ny styrelseordförande i Midsona

tisdag den 8 november 2022

För att ge Midsona bästa förutsättningar föreslår valberedningen att två nya ledamöter väljs vid en extra bolagsstämma. Patrik Andersson, som har över 30 års erfarenhet av bolag inom livsmedel och konsumentvaror, föreslås ersätta Ola Erici som ordförande. Anders Svensson, tidigare vd för ICA Sverige, föreslås ersätta Peter Wahlberg som ny ordinarie ledamot. Styrelseledamöterna Ola Erici och Peter Wahlberg har tidigare meddelat valberedningen att de inte står till förfogande för omval.

Som ny ordförande kommer valberedningen föreslå Patrik Andersson, född 1963. Patrik var fram till nyligen vd för börsnoterade kontanthanteringsbolaget Loomis, en post han innehaft sedan 2016. Tidigare befattningar inkluderar vd för Orkla Foods Sweden, vd för Rieber&Søn, chef för Swedish Match North Europe Division och vd för Wasabröd. Innan dess arbetade Patrik i olika chefspositioner inom Unilever-koncernen under 12 år.

Valberedningen förslår även Anders Svensson som ny styrelseledamot. Anders Svensson kommer senast från rollen som vd för ICA Sverige, där han var verksam i över 13 år, vilket skulle tillföra Midsonas styrelse unik insikt om handel och dagligvaror. Innan dess hade Anders ledande operativa roller, bl.a. som vd på Arla Foods Sverige samt flera roller inom Procter & Gamble. Anders är för närvarande styrelseordförande i Stadium och Svensk Handel, samt styrelseledamot i Skistar och Svenskt Näringsliv.

Patrik Andersson och Anders Svensson föreslås efterträda Ola Erici och Peter Wahlberg, som båda avböjt omval. Valberedningen har föreslagit till styrelsen att de nya ledamöterna väljs vid en extra bolagsstämma innan årsskiftet. 

Det är ett styrkebesked för Midsona att valberedningen kan föreslå Patrik och Anders till styrelsen. De har båda gedigen erfarenhet av livsmedelsbolag både på operativ och strategisk nivå och kommer att vara en stor tillgång till Midsona. Vi vill passa på att framföra vårt varma tack till Ola och Peter för deras värdefulla insatser,” kommenterar Henrik Munthe, valberedningens ordförande (Stena Adactum).

Information om befintliga styrelseledamöter finns på bolagets hemsida www.midsona.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Munthe, valberedningens ordförande, tel. +46 (0) 704 85 53 73

Denna information är sådan information som Midsona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Peter Åsbergs försorg, för offentliggörande den 8 november 2022, kl. 08.30 CET.


Dokument och länkar

Pressmeddelande_Valberedningen_SWE