NorLevo® är ett receptfritt akut-p-piller

Norlevo

NorLevo® är ett receptfritt akut-p-piller avsett att förhindra graviditet efter oskyddat samlag eller vid misslyckad preventivmetod.