En bra grund för framgång och en förutsättning för att vara trovärdiga i vår mission att främja en hälsosam livsstil är att fokusera på våra medarbetare.

Motiverade medarbetare

Vi kommer att fortsätta arbetet med att göra Midsona till en ännu bättre och attraktivare arbetsplats genom att:

  • Se till att våra medarbetare har en god balans mellan arbete och fritid
  • Ha en balanserad organisation vad gäller jämställdhet och mångfald
  • Fortsätta förbättra våra processer som t ex medarbetarsamtal, medarbetarundersökningar, säkerhet på arbetsplatsen och utbildning

Medarbetarundersökningar

Den senaste medarbetarundersökningen gjordes 2018 och besvarades av 83 procent av Midsonas medarbetare. En majoritet av de svarande angav att de känner till och kan förklara Midsonas vision och mål

Bland de kriterier som fick högst betyg fanns arbetsuppgifter, medarbetarengagemang och koncernens ledarskap. Vid tidigare medarbetarundersökningar har intern information kommit upp som en förbättringspunkt och i årets undersökning visade den interna informationen högst förbättringsgrad av alla områden

Balans fritid/arbete identifierades som ett förbättringsområde och i samtliga affärsområden har fokusområden identifierats och projekt startats upp.

Jämställdhet och mångfald

Midsona har en förhållandevis jämn könsfördelning med 49 procent kvinnor och 51 procent män totalt i koncernen. Midsona arbetar aktivt med att hålla en jämn könsfördelning även i arbetsgrupperna, bl a genom att:

  • se till att arbetsförhållandena passar alla anställda
  • instruktioner och kriterier vid lönesättning är rättvisa och att lönekartläggning görs
  • arbeta för att det ska gå att förena arbete med föräldraskap
  • vid rekryteringar titta på könsfördelningen inom den rekryterande arbetsgruppen och vid lika kompetens hos arbetssökande rekrytera det underrepresenterade könet.

Midsona tror att mångfald på alla områden i koncernen kommer att göra vår utveckling ännu bättre, både på individnivå och i grupperna. Vi har en mångfaldsplan för att aktivt arbeta för mångfald ute i organisationen för att på så sätt bättre förstå och tillgodose konsumenternas olika behov och därmed förbättra affärsmöjligheterna.

ladda ned.png