Esberitox®

Esberitox® är ett registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel som används för att lindra förkylningssymtom. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Esberitox kan användas både i inledningsskedet av förkylningen och när förkylningen väl brutit ut. Esberitox hittar du på apotek, nätapotek och i hälsofackbutiker – när du behöver lindra förkylningssymtom. Esberitox säljs även i dagligvaruhandeln. Används inte om du är överkänslig mot korgblommiga växter. Esberitox ska inte användas längre än 10 dagar per behandlingstillfälle. Rekommenderas ej till barn under 8 år, gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning.