Esberitox®

Esberitox är ett registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel som används för att lindra förkylningssymtom. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Esberitox kan användas både i inledningsskedet av förkylningen och när förkylningen väl brutit ut. Esberitox hittar du på apotek, nätapotek och i hälsofackbutiker – när du behöver lindra förkylningssymtom. Esberitox säljs även i dagligvaruhandeln. Används inte om du är överkänslig mot korgblommiga växter. Esberitox ska inte användas längre än 10 dagar per behandlingstillfälle. Rekommenderas ej till barn under 8 år, gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning.