imagexw3q.png

Esberitox® är ett registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel som kan användas både i inledningsskedet av förkylningen och när förkylningen väl brutit ut. Indikationen för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenheter av långvarig användning.

Används inte om du är överkänslig mot korgblommiga växter. Esberitox ska inte användas längre än 10 dagar per behandlingstillfälle. Rekommenderas ej till barn under 8 år, gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. 

Esberitox används för att lindra förkylningssymtom såsom snuva och hosta. Vid förkylningssymptom bör behandlingen starta så snart de första förkylningssymptomen uppträder.

Esberitox är en unik kombination av de välkända medicinalväxterna, Baptisia, Tuja, Echinacea och Läkerudbeckia vilka traditionellt har använts under lång tid vid förkylningsbesvär.

Esberitox finns i förpackningar om 60, 100, 200 tabletter samt Esberitox forte 20 och 40 tabletter. 

Indikationen för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenheter av långvarig användning.

 

 

HUR FUNGERAR ESBERITOX?

Esberitox® är ett registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel använt för att lindra symtom vid förkylning. Indikationen för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på långvarig användning. Esberitox innehåller en unik kombination av välkända medicinalväxter - Baptisia, Tuja, Echinacea och Läkerudbeckia , som sedan urminnes tider har använts vid förkylning.

Echinacea

Echinacea är en av världens bäst dokumenterade läkeväxter. Echinacea purpurea (Röd solhatt) och Echinacea pallida (Läkerudbeckia, tidigare kallad Blek solhatt) finns i Esberitox. Användningen av Echinacea har sitt ursprung hos Nordamerikas indianer. 

Baptisia

Baptisia tinctoria är en art med ursprung i östra delen av Nordamerika, där den har använts av urbefolkningen i hundratals år. Såväl växten som roten har en stark arom.

Tuja

Thuja occidentalis tillhör familjen Cupressaceae (cypressväxter). Det är skotten, såväl färska som torkade som används i Esberitox. Skördetid är juni – juli då de aktiva ämnena har en optimal koncentration. Tuja har under flera hundra år använts inom traditionell medicin.

Esberitox och Esberitox forte tabletter är registrerade traditionella växtbaserade läkemedel använda för lindring av symtom vid förkylning såsom snuva och hosta. Indikationen för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Innehåller extrakt av baptisia, röd solhatt, läkerudbeckia och tuja. Används inte om du är överkänslig mot korgblommiga växter. Ska inte användas längre än 10 dagar per behandlingstillfälle. Rekommenderas inte till gravida eller ammande. Esberitox forte rekommenderas inte till barn under 12 år och Esberitox rekommenderas inte till barn under 8 år. Läs bipacksedeln noga före användning. För ytterligare information se www.fass.se. Marknadsförs av Midsona Sverige AB, www.midsona.se