Senaste presentationerna


Remium, Stockholm

Intervju den 25 oktober 2017 med Peter Åsberg i samband med släpp av delårsrapport januari-september 2017

Intervju med koncernchef Peter Åsberg 4 maj 2017 efter delårsrapport januari-mars 2017

Intervju 8 februari 2017 med koncernchef Peter Åsberg i samband med publicering av bokslutskommuniké 2016

Se mer här