Förvärv Davert GmbH

Midsona har avtalat om förvärv av tyska bolaget Davert GmbH

Läs pressmeddelande

Presentation investerare

Ytterligare information

Midsona acquires Davert, Investor Presentation

Senaste presentationerna


Remium, Stockholm

Intervju den 25 oktober 2017 med Peter Åsberg i samband med släpp av delårsrapport januari-september 2017

Intervju med koncernchef Peter Åsberg 4 maj 2017 efter delårsrapport januari-mars 2017

Intervju 8 februari 2017 med koncernchef Peter Åsberg i samband med publicering av bokslutskommuniké 2016

Se mer här