Infektioner i övre luftvägarna eller förkylning, är en av de vanligaste orsakerna till kortare sjukfrånvaro från förskolor, skolor och arbetsplatser. Ofta stannar vi inte hemma trots att vi känner oss krassliga med halsont, snuva eller hosta och därmed sprids sjukdomen lätt vidare till dem vi träffar.

I kroppen pågår ständigt en kamp mellan smittämnen i form av olika mikroorganismer och kroppens eget försvar. Oftast märker vi ingenting av detta, utan kroppen klarar ”försvarsarbetet” bra på egen hand. Det naturliga försvaret försvagas ibland. En mängd olika omständigheter kan rubba kroppens sinnrika försvarsmekanismer. Utsätter vi kroppen för t ex kyla, torr eller varm luft kan slemhinnornas funktion försvagas. Dessa blir irriterade och kan då utgöra en grogrund för angrepp av exempelvis förkylningsvirus. Även brister i kosten, för lite motion och sömn påverkar kroppens försvar negativt.

Vuxna drabbas normalt av två till tre förkylningar per år. Umgås man med små barn är frekvensen högre. För yngre förskolebarn är det helt normalt med 8–10 förkylningar om året. Ju äldre vi blir desto bättre immunförsvar får vi och antalet förkylningar minskar. Äldre förskolebarn drabbas av 4–6 förkylningar per år. (Strama/Region Skåne).
imageois99.png
De vanligaste förkylningssymtomen som uppges är täppt näsa (57%) följt av halsont (50%) och/eller rinnande näsa (48%). 

ORSAK OCH SYMTOM

Förkylning orsakas nästan alltid av virus. 

I kroppen pågår ständigt en kamp mellan virus och kroppens eget försvar. Oftast märker vi ingenting av detta, utan kroppen klarar ”försvarsarbetet” bra på egen hand. Det naturliga försvaret försvagas ibland. En mängd olika omständigheter kan rubba kroppens sinnrika försvarsmekanismer. Utsätter vi kroppen för t ex kyla, torr eller varm luft kan slemhinnornas funktion försvagas. Dessa blir irriterade och kan då utgöra en grogrund för angrepp av förkylningsvirus. Även brister i kosten, för lite motion och sömn påverkar kroppens försvar

Virus finns runt omkring oss, året runt – på huden och i inandningsluften och finns i små vätskepartiklar som sprids via hosta och nysningar. Risken att bli smittad ökar när vi vistas nära andra människor, t ex i skolor och på arbetsplatser.
När kroppens naturliga försvar blir försvagat, ökar risken för att virus etablerar sig. Då uppstår också de märkbara problemen – slemhinnorna irriteras och blir mottagliga för bakterieangrepp. Virusinfektioner kan bana väg för bakteriella infektioner, t ex bihåle- eller öroninflammation.
Vid förkylning svullnar slemhinnorna i näsa och svalg och avsöndrar vätska. Rinnsnuva, nästäppa, hosta, heshet och huvudvärk är vanliga symtom vid förkylning. En del personer kan även få feber.
imagemx81.png
En viruspartikel kan överleva utanför kroppen i cirka sju timmar. Därför är handhygienen viktig för att undvika förkylning. 

TIPS I FÖRKYLNINGSTIDER

VAD KAN MAN GÖRA FÖR ATT UNDVIKA ATT BLI FÖRKYLD?
  • Var noga med din handhygien.
  • Håll näsan ren
  • Tänk på att hålla för munnen om du hostar eller nyser för att inte sprida förkylning till andra.
  • Tänk på att sova ordentligt.
  • Undvik att stressa.
  • Motion stärker ditt immunförsvar.
VAD KAN MAN GÖRA FÖR ATT HJÄLPA KROPPEN ATT KLARA SIG IGENOM EN FÖRKYLNING?
  • Vila.
  • Tänk på att tillföra kroppen vätska regelbundet.
  • Behandla förkylningssymtomen.