Midsonas fokus på växtbaserade, rena och ekologiska produkter gynnas av de starka trenderna kring människors ökande intresse för hälsa och välbefinnande, kombinerat med en tydlig önskan att konsumera hållbart.

Vi har en stor passion för att påverka människors matvanor mot hälsosamma och hållbara alternativ.

Att kunna erbjuda produkter med lågt klimatavtryck, där hållbarhetsaspekten finns med från gröda till färdig produkt, är något av det viktigaste för Midsona. Vi har därför satt ett mål om att våra livsmedelsprodukter ska vara 100 procent vegetariska eller växtbaserade senast 2030 och vi är på god väg - redan idag består vår totala varuförsäljning av 79 procent vegetariska eller växtbaserade produkter.

Midsonas varumärken ligger i framkant av vårt hållbarhetsarbete och genom dem möter vi våra konsumenter. Några av våra varumärken är särskilt prioriterade, nämligen URTEKRAM, EARTH CONTROL, KUNG MARKATTA, FRIGGS, DAVERT, HELIOS, CELNAT, HAPPY BIO och VEGETALIA.

Mer om Midsonas varumärken.

INNOVATION

När vi utvecklar nya produkter utgår vi alltid från Midsonas värdegrunder hälsa och hållbarhet. Vi försöker hela tiden ligga i linje med konsumenters och kunders behov samt ha en nära dialog med leverantörer och andra samarbetspartners. Midsonas innovationsgrupper har hög kompetens och arbetar dedikerat med att utveckla eller uppdatera produkter som hjälper människor att leva ett hälsosamt och hållbart liv.

Hållbarhet är en stor del av processen. Hänsyn tas till olika aspekter:

Ekologisk, vegetarisk eller vegansk

Midsonas sortiment består till stora delar av ekologiska produkter som på olika sätt bidrar till den biologiska mångfalden, där odlingen inte utsätts för skadliga bekämpningsmedel. En stor del av Midsonas råvaror och produkter köps från europeiska alternativt från varans ursprungsland utan mellanhänder. I de fall där vi inte kan köpa lokalt försöker vi köpa från leverantörer som är certifierade enligt t ex KRAV, ECOCERT, Fairtrade eller andra certifieringar med positiv miljömässig eller social påverkan.

Motverka matsvinn

Vi arbetar med att ta fram fler produkter som hjälper att motverka matsvinnet, t ex frysta rätter där konsumenten kan välja att endast använda den mat som behövs för tillfället, mindre förpackningar som passar till två personer och produktmärkningar såsom "bäst före, ofta bra efter".

Socker-, salt- och fiberinnehåll

Vår produktstrategi är att öka mängden fiber och minska både salt och socker i vår portfölj, med ambition om en låg mängd eller inget tillsatt salt eller socker baserat på näringspåståenden som regleras i EU-förordning.

Hållbara förpackningar

Midsona strävar efter att generera minsta möjliga resursanvändande och orsaka minsta möjliga mängd avfall. Vi har förbundit oss till Plastinitiativet i Sverige och har låtit detta mål gälla för övriga delar av koncernen från 2020. Ambitionen är att alla Midsonas egna konsumentförpackningar ska kunna materialåtervinnas 2025 och att vi på så sätt kommer att bidra till EU:s strategi för cirkulär ekonomi.

Arbetet med hållbara förpackningar baseras på vår koncernstrategi om hållbara materialval och ansvar i hela värdekedjan. Strategin fokuserar på att öka återvinningsbarheten, optimera hållbarhetstiden för att undvika matsvinn, fasa ut fossil plast samt öka användningen av FSC-märkt papper.

Liten Måltal_Ha╠èllbaraVaruma╠êrken.jpg


FAKTA 2020

>57 procent av Midsonas totala försäljning är ekologiska produkter

>99 procent av produkterna under våra prioriterade varumärken är växtbaserade/veganska

>79 procent av produkterna under samtliga våra varumärken är växtbaserade/veganska

Återvinningsbara förpackningar

>På svenska marknaden: 25 procent 

>Inom division North Europe: >85 procent

>På den franska marknaden: 43 procent

>I Spanien kan 30 procent åter- användas för konsumentförpackningar till andra branscher


Med vårt arbete inom Hållbara varumärken stöttar Midsona sex av de globala målen för en hållbar utveckling.

mål nr 2.jpg mål nr 3.jpg
Mål nr 8 100x100.jpg mål nr 12.jpg
Mål nr 13.jpg Mål nr 15.jpg

Mer information om detta utvecklingsområde finns i Midsonas hållbarhetsrapport.