Varning för bedrägeriförsök

Midsona vill varna för e-postadressen @abmidsona.com samt webbplatsen www.abmidsona.com. Denna webbplats och denna e-postadress har ingen koppling till Midsona AB, Midsona Sverige AB eller någon annan del av Midsonakoncernen utan verkar användas för falsk marknadsföring. Midsona vidtar åtgärder för att få webbplatsen stängd snarast möjligt.

Det upplägg Midsona har kännedom om går ut på att lura personer eller företag att beställa och betala för varor utan att någon leverans faktiskt sker. De varor som marknadsförs är bland annat drycker och andra livsmedel.

Midsona vill också varna för personer som utger sig för att arbeta för Midsona Sverige AB men som i själva verket förefaller ägna sig åt bedrägeri. Namn som förekommit i brottsupplägget är ”Carlsson” och ”Johnson” men personernas verkliga identiteter är inte kända för Midsona. 

Midsona har polisanmält upprättandet av webbplatsen som företagsnamn- och varumärkesintrång, men kan inte polisanmäla själva bedrägeriförsöken, eftersom det inte är Midsona som är föremål för bedrägerierna. Midsona uppmanar alla som råkar ut för ovan nämnda bedragare att göra en polisanmälan.

Warning about attempts of fraud

Midsona is warning about the e-mail address @abmidsona.com and the website www.abmidsona.com. This site and this e-mail address have no connection with Midsona AB, Midsona Sverige AB or any other part of the Midsona Group but seem to be used for false marketing. Midsona is taking measures to get the site closed as soon as possible.

The fraudulent scheme seems to be to trick people or companies into ordering and paying for goods without any delivery actually taking place. The products marketed include drinks and other foods.

Midsona also wants to warn about people who claim to work for Midsona Sverige AB but who in fact seem to be engaged in fraud. Names that have occurred in the fraudulent scheme are "Carlsson" and "Johnson", but their real identities are not known to Midsona.

Midsona has reported the website as a company name and trademark infringement but cannot itself report the fraud to the police as Midsona is not directly deceived. Midsona encourages anyone who comes across the abovementioned fraudsters to file a police report.