Midsonas huvudmarknad är Norden. En del av våra produkter säljs på andra marknader, till exempel vårt största varumärke Urtekram säljs i hela EU, Ryssland, Mellanöstern, Asien och Nordamerika.

I Sverige ökade marknaden för ekologiska livsmedel under 2016 med 18 procent till drygt 25 miljarder kronor. För Danmark uppskattades motsvarande takt också till 18 procent, vilket är betydligt över den globala tillväxten för ekologiska livsmedel, som är cirka 10 procent.

Sex av tio svenskar är beredda att betala mer för ekologiska produkter och naturliga ingredienser, medan fem av tio är beredda att betala mer för att slippa konstgjorda färg- och smakämnen (källa: Nielsen.com/se/sv/press-room/2015).

Försäljning

Eftersom Midsona erbjuder produkter till breda målgrupper med olika inköpsvanor arbetar vi med flera försäljningskanaler. Koncernen exkluderar inte några kanaler, däremot prioriteras vissa kanaler utifrån storlek. Försäljningsavdelningen är uppbyggd efter hur stor respektive kund eller respektive kanal är - eller hur stor potentialen är.

Midsona har en väl uppbyggd struktur i alla affärsområden för försäljningsarbetet. Grunden är att arbeta centralt mot de stora kunderna i dagligvaruhandeln och hälsofackhandeln. Andra betydelsefulla kanaler är apotekskedjor, e-handel och övrig fackhandel.


Varuförsäljning per kanal 2016

Midsona försäljningskanaler 2016