Vi ska finnas där konsumenten finns

Midsonas huvudmarknad är Norden, även om vi nu blickar mot övriga Europa. En del av våra produkter säljs på andra marknader, till exempel vårt största varumärke Urtekram säljs i hela EU, Ryssland, Mellanöstern, Asien och Nordamerika.

I Sverige ökade marknaden för ekologiska livsmedel under 2017 med 9,8 procent till drygt 27,9 miljarder kronor. För Danmark uppskattades motsvarande takt till 11 procent av den totala danska livsmedelshandeln och därmed är Danmark det första land att passera 10 procents ekologisk andel.

Källa: Nielsen marknadsrapport 2017.

Försäljning

Eftersom Midsona erbjuder produkter till breda målgrupper med olika inköpsvanor arbetar vi med flera försäljningskanaler. Koncernen exkluderar inte några kanaler, däremot prioriteras vissa kanaler utifrån storlek. Försäljningsavdelningen är uppbyggd efter hur stor respektive kund eller respektive kanal är - eller hur stor potentialen är.

Midsona har en väl uppbyggd struktur i alla affärsområden för försäljningsarbetet. Grunden är att arbeta centralt mot de stora kunderna i dagligvaruhandeln och hälsofackhandeln. Andra betydelsefulla kanaler är apotekskedjor, e-handel och övrig fackhandel.


Varuförsäljning per kanal 2017

Varuförsäljningskanaler 2017