Intresset för hälsa och välbefinnande har ökat de senaste åren och väntas fortsätta öka. Det innebär möjligheter för Midsonas tre prioriterade produktkategorier ekologiska produkter, hälsolivsmedel och egenvårdsprodukter.

Bättre hälsa är en global utmaning

Hälsa och välbefinnande hänger ihop med utveckling, välfärd och tillväxt. Växande välstånd och snabb urbanisering ökar andelen av jordens befolkning som kan unna sig en modern livsstil. Insikten om värdet av en balanserad kost, liksom betalningsviljan för olika hälsoprodukter, ökar. Intresset för hälsa och välbefinnande kan brytas ned i flera trender som styr konsumtionsmönstren, till exempel önskan att leva ett aktivt liv, ökningen av det ekologiska och hållbara, att produkter ska vara naturliga, fräscha och helst närproducerade samt fria från tillsatser.

Vi är vad vi äter

Ökad medvetenhet om matens betydelse är en viktig global trend. Den yttrar sig dels i form av ökat motstånd mot processad mat, dels i form av ökat engagemang för råvarornas ursprung, vad maten innehåller och vad en balanserad och sund kost innebär.

Känslighet för viss mat påverkar också valet. Fler än någonsin följer en diet som begränsar eller förbjuder användningen av vissa livsmedel eller ingredienser.

Varumärket stärker det personliga varumärket

Mat och dryck bidrar allt mer till att skapa eller stärka det personliga varumärket. Ekologiska livsmedel bygger en image att man äter det som är nyttigt och bra för vår planet. Det personliga varumärket innefattar också i vilka affärer man handlar.

De nordiska konsumenterna är generellt trendkänsliga och därmed föregångare som tar till sig nya trender tidigt. Hållbarhet och framför allt ekologiskt är en särskilt kraftfull trend i Norden och Danmark var under 2017 det första land att passera 10 procents ekologisk andel av den totala livsmedelshandeln i landet*.

upptäcka trender

Att tidigt upptäcka trender och förändringar i konsumenternas beteende är grundläggande för hur Midsona kan bidra till att hjälpa människor till ett hälsosammare liv. Vi har väl utvecklade metoder och processer för att aktivt bevaka omvärlden och upptäcka nya trender.

Att spana efter förändringar i trender och helt nya trender är ett prioriterat arbete i Midsona. Samtliga som arbetar inom sälj, marknad och utvecklingen av nya produkter är ute så mycket som de kan på en rad olika aktiviteter för att följa trenderna, till exempel på de stora matmässorn. Det är viktigt att följa vad som skrivs, både av personer i branschen, men också av slutkunderna, om hälsa, välbefinnande och ekologiskt.

Produktutveckling

Midsona är ett konsumentvaruföretag. Vi är lyhörda för nya marknadstrender och förändrade konsumentbeteenden. Frekventa innovationer präglar såväl utvecklingen av nya produkter som försäljningskanaler.

Det ökade hälsomedvetandet skapar en innovativ marknad och internationellt pågår det en ständig utveckling av nya produkter. Innehållet i produkterna är ofta baserat på traditionella ingredienser, men sätten att kombinera, förpacka och marknadsföra dem är nya. 

En aktiv produktutveckling förbättrar vår konkurrenskraft, tryggar våra volymer och ökar vår tillväxt. Vi har därför utvecklat en systematisk process för vår produktutveckling som går från idé till butik på sex månader. Vår process har visat sig fungera väl. Av de produktidéer som fått klartecken i vår innovationsprocess har majoriteten nått fram till listning i någon eller flera försäljningskanaler. Vi har dessutom kunnat se att våra produkter varit framgångsrika.

*Källa: Nielsen marknadsrapport 2017