OVER DE WEBSITE

Van harte welkom op de website van het Midsonaconcern! Midsona AB (publ) stelt uw belangstelling voor ons bedrijf en onze website bijzonder op prijs. Wij raden aan om deze informatie door te nemen voordat u van de website gebruik maakt.

Alle informatie op deze website is algemeen en dient niet te worden gebruikt als de enige reden voor besluiten aangaande belangrijk kwesties. Ook al streven wij er voortdurend naar om een correcte en actuele website aan te bieden, kunnen schrijffouten, externe invloeden of technische storingen tot misleidende informatie leiden. Midsona AB kan zodoende niet waarborgen, ondanks het feit dat dit ons doel is, dat de informatie correct, compleet en up-to-date is, en dus ook niet aansprakelijk worden gesteld.

COPYRIGHT

De inhoud op de website is eigendom van Midsona AB (publ) en haar dochterondernemingen (d.w.z. Midsona Sverige AB, Midsona Norge AS, Midsona Danmark A/S, Midsona Finland Oy, Vitalas AB, Vitalas AS, Vitalas A/S en Vitalas Oy) en valt onder Zweedse en internationale wetgeving. Alle rechten voorbehouden.

Ongeoorloofd gebruik of distributie van de inhoud op deze website kan in strijd zijn met Zweedse of internationale wetgeving inzake copyright-, handelsmerkrechten.

De inhoud op deze website mag niet worden veranderd, verzonden, gereconstrueerd, gepubliceerd, gelicentieerd, overgevoerd of verkocht zonder schriftelijke toestemming van Midsona.

Deze website kan afbeeldingen bevatten die andere auteursrechtelijke eigenaars toebehoren.

LINKS

Alle links naar deze website dienen naar de eerste pagina te leiden tenzij op andere wijze met Midsona overeengekomen. Wanneer een link wordt gelegd moet al het materiaal vanaf de website in een eigen venster worden geopend en het mag niet worden gepresenteerd in samenhang met een handelsmerk of een logotype van een andere website.

ENGELSE WEBSITE

De website in het Engels is een vertaling van de Zweedse. In geval van verschillen geldt hetgeen op de Zweedse website wordt vermeld.

COOKIES

Wat is een cookie?

Een cookie is een kort tekstbestand dat vanaf onze webserver wordt verstuurd en door uw browser wordt bewaard.

Uw goedkeuring is vereist

Sinds 1 juli 2011 is voor het gebruik van cookies de goedkeuring van de gebruiker vereist (Wet inzake elektronische communicatie (2003:389)). U geeft uw goedkeuring door de browser in te stellen op aanvaarding van cookies.

Cookies voorkomen

Indien uw geen cookies aanvaardt, kunt u de browser instellen op automatische weigering van cookies, of zodanig dat  u telkens wordt geïnformeerd zodra een website vraagt om een cookie op te slaan. Via de browser kunt u ook eerder opgeslagen cookies verwijderen. Zie helppagina's van de browser voor meer information hierover. U kunt de cookies ook altijd nog zelf actief van de harde schijf verwijderen.

Indien u geen cookies aanvaardt, kunnen sommige functies nog steeds worden gebruikt, maar u kunt hierdoor de werking van sommige websites beperken, zoals pagina's voor persoonlijke instellingen.  

Zo gebruiken wij cookies

Het doel van het gebruik van cookies op deze website is om het aantal gebruikers en de communicatie te registreren met behulp van Google Analytics (cookies van derden). Via inzicht over het gebruik van de website kunnen wij deze verder ontwikkelen en verbeteren.

Voor meer informatie over cookies, zie PTS website.

INTEGRITEITSBELEID

Het integriteitsbeleid heeft te maken met de manier waarop - en voor welke doeleinden - wij de vrijwillig verstrekte persoonlijke informatie gebruiken. Wij verzoeken dit beleid zorgvuldig te lezen.

CONTACT

Voor eventuele vragen aangaande de inhoud op deze pagina bent u van harte welkom om Midsona een bericht te versturen.