VÅR VISION

Ett av de ledande företagen i Europa inom hälsa och välbefinnande med Norden som bas.

VÅR MISSION

Vi vill hjälpa människor till ett hälsosammare liv.

STRATEGI

Midsona arbetar med fyra strategier för att nå vår vision och våra finansiella mål:

Ledande varumärken i prioriterade kategorier

Vi utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande på vår huvudmarknad Norden samt i övriga Europa. Våra varumärken ska ha position nummer ett eller två inom sin kategori och ska finnas i rätt kanaler, där vi har bäst kunskap och där det finns möjligheter för stark tillväxt.

Kostnadseffektiv värdekedja

Vi arbetar kontinuerligt med att anpassa och effektivisera organisationen och att utvärdera sortimentet ur ett lönsamhetsperspektiv. För att effektivisera verksamheten arbetar vi med att outsourca produktion till nationella eller internationella leverantörer. Befintliga leverantörer utvärderas löpande för att säkerställa bästa villkor och kvalitet. .

Selektiva förvärv

Förvärv är en integrerad del av Midsonas verksamhet. Midsona har spelat en stor roll i att konsolidera marknaden i Norden. Det ska vi fortsätta göra, men framför allt riktar vi nu blickarna mot övriga Europa. Under året har en detaljerad kartläggning av möjliga förvärv i Europa, utanför Norden, genomförts..

Hälsosam och hållbar kultur

Midsona har produkter som hjälper människor till ett hälsosammare liv. Vi vill bygga vidare på koncernens starka position som experten inom hälsa och välbefinnande.

Att vara hållbar blir allt viktigare och våra kunder och konsumenter ställer kontinuerligt allt högre krav på hållbara produkter. Det finns ett starkt samband mellan deras intresse för ekologiska produkter och hållbarhet. Från och med 2017 redovisar Midsona på ett grundläggande sätt sitt hållbarhetsarbete.

Läs mer på avsnittet om hållbarhet  här på hemsidan alternativt se Midsonas årsredovisning sidorna 45-55.