VÅR VISION

Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

VÅR MISSION

Vi vill hjälpa människor till ett hälsosammare liv.

STRATEGI

Midsona arbetar med fyra strategier för att nå vår vision och våra finansiella mål:

Ledande varumärken i prioriterade kategorier

Vi utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande på vår huvudmarknad Norden samt i övriga Europa.

Kostnadseffektiv värdekedja

Vi arbetar kontinuerligt med att anpassa sortiment och utvärdera leverantörer för att säkerställa bästa villkor och kvalitet. Det ger en kostnadseffektiv och flexibel produktion som kan anpassas efter trender och efterfrågan, utan avkall på kvaliteten.

En översyn av samordning av produktion och inköp inleddes under hösten 2016 och under våren 2017 har arbete med att skapa en koncerngemensam IT-plattform inletts.

Selektiva förvärv

Förvärv är en integrerad del av Midsonas verksamhet. Vi har under de senaste åren förvärvat starka nordiska bolag och varumärken inom hälsa och varumärken i kategorier där vi har bäst kunskap och där det finns möjligheter för stark tillväxt. Midsona kartlägger och inventerar nu även möjliga förvärv för en expansion i Europa, utanför Norden.

Hälsosam och hållbar kultur

Midsonas hållbarhetsstrategi utgår ifrån koncernens mission – att hjälpa människor leva ett hälsosamt liv. För oss innebär det att kunna må bra utan att det sker på bekostnad av nuvarande och framtida generationers möjlighet att också må bra. Våra produkter ska finnas till hands för ett hälsosamt och hållbart liv.

Vi tror också på en hälsosam kultur bland våra medarbetare och arbetar brett inom flera områden för att se till så att vi lever som vi lär.