Organisation

Marknadsföring och försäljning av Midsonas produkter sker genom affärsområdena Sverige, Danmark, Norge och Finland, där affärsområdescheferna rapporterar till Division Director Nordics, samt affärsområde Tyskland som rapporterar till koncernchefen.

Koncernchefen utses av styrelsen och ansvarar för den dagliga verksamheten i enlighet med styrelsens riktlinjer.

Externinformation och investerarkontakter samt koncernredovisning, internkontroll, skatt och försäkringar hanteras av moderbolaget. Även IT-funktion, HR Nordics och Supply är centrala funktioner.

Funktionerna för ekonomi och administration samt försäljning är lokalt baserade.