Organisation

Marknadsföring och försäljning av Midsonas produkter sker genom Nordic Division (Sverige, Danmark, Norge och Finland), där landscheferna rapporterar till Division Director Nordics, samt Tyskland, vars landschef rapporterar till koncernchefen.

Koncernchefen utses av styrelsen och ansvarar för den dagliga verksamheten i enlighet med styrelsens riktlinjer.

Externinformation och investerarkontakter samt koncernredovisning, internkontroll, skatt och försäkringar hanteras av moderbolaget. Även IT-funktion, HR Nordics och Supply är centrala funktioner.

Funktionerna för ekonomi och administration samt försäljning är lokalt baserade.