Organisation

Marknadsföring och försäljning av Midsonas produkter sker genom de fyra affärsområdena Sverige, Danmark, Norge och Finland. Affärsområdescheferna rapporterar till Director Nordics.

Koncernchefen ansvarar för den dagliga verksamheten i enlighet med styrelsens riktlinjer.

Externinformation och investerarkontakter samt koncernredovisning,internkontroll, skatt och försäkringar hanteras av moderbolaget. Även IT-funktion och Supply är centrala funktioner.

Funktionerna för personal, ekonomi och administration samt försäljning är lokalt baserade.