Organisation

Innovation och marknadsföring av Midsonas produkter sker genom Nordic Division (Sverige, Danmark, Norge och Finland), där landscheferna rapporterar till Division Director Nordics, samt genom Division Germany, vars landschef rapporterar till koncernchefen.

Midsonas koncernchef utses av styrelsen och ansvarar för den dagliga verksamheten i enlighet med styrelsens riktlinjer.

Externinformation och investerarkontakter samt koncernredovisning, internkontroll, skatt, försäkringar, HR och IT/IS hanteras av moderbolaget.