Innovation och marknadsföring av Midsonas produkter sker genom division Nordics (Sverige, Danmark, Norge och Finland), där landscheferna rapporterar till division Director Nordics, samt genom division North Europe och division South Europe, med divisionschefer som rapporterar till koncernchefen.

Midsonas koncernchef utses av styrelsen och ansvarar för den dagliga verksamheten i enlighet med styrelsens riktlinjer.

Externinformation och investerarkontakter samt koncernredovisning, internkontroll, skatt, försäkringar och IT/IS hanteras av moderbolaget.

midsona group April 2021 liten.jpg