Midsonas produkter klassas som livsmedel, läkemedel, medicintekniska, kosmetiska eller kemtekniska produkter, alla med höga säkerhetskrav, och Midsona står som garant för att de varumärken och produkter som ingår i företagets verksamhet är säkra att använda. Företaget följer gällande europeiska lagstiftningar för de olika produktgrupperna och en minst lika omfattande lagstiftning för marknadsföring och tillverkning. Den praktiska tillsynen utövas av myndigheter i respektive land.

Att produkterna håller hög kvalitet och är säkra är grunden för Midsona. Det betyder att de resurser som blir våra produkter måste hålla högsta möliga kvalitet samtidigt som de framställs under hållbara förhållanden. Genom  vår breda kunskap om hälsa ökar våra möjligheter att kontrollera inköpen för att säkerställa att våra produkter håller en jämn och säker kvalitet. 

Kvalitet och säkerhet handlar även om att se till att våra produkter är korrekt märkta så att våra konsumenter får rätt information om innehåll och ursprung. En majoritet av våra konsumenter efterfrågar rättvisande produktinformation och vi har sedan länge prioriterat det. 

Midsonas produkter under varumärkena Urtekram och Kung Markatta är helt ekologiska. Det betyder att de är rena, naturliga och fria från tillsatser och besprutningar. Ett stort antal av produkterna är KRAV- och Fair Trade-märkta. Dessutom - eftersom vi åker världen över för att ta hem de bästa råvarorna - klimatkompenserar vi alla transporter under varumärkena Kung Markatta och Helios. Mer detaljerad information finns på hemsidorna Kung Markatta och Urtekram.