Midsonas affärsidé handlar om att hjälpa människor leva ett hälsosamt liv. Då är det naturligt att även vår verksamhet ska genomsyras av miljöhänsyn.

Vår miljöpolicy slår fast att det alltid ska vara Midsonas ambition att skydda miljön genom att förhindra eller minimera verksamheternas och produkternas inverkan på miljön. Vårt miljöarbete ska bygga på en successiv anpassning av verksamheten.

Våra mål


Integrera miljöarbetet i det dagliga arbetet och ta hänsyn till miljön i möjligaste mån vid varje beslut

I möjligaste mån använda oss av miljöanpassade produkter

Våra anställda alltid ska överväga behovet av resor och i stället använda videokonferensutrustning och konferenstelefoner

Minska användningen av förbruknings- och kontorsmateriel samt minska vår energiförbrukning

Sortera vårt avfall    

Tillgodose uppdragsgivares, myndigheters och allmänhetens krav avseende miljöfrågor

Ständigt vara beredda att ompröva tidigare tillvägagångssätt och att uppdatera våra miljömål