Finansiella mål

Godkänd av Midsonas styrelse i maj 2019

Måluppfyllelsetalen nedan avser Midsonas tidigare finansiella mål (för mer information se Midsonas årsredovisning 2018 sidan 42).