Johan Wester

Ledamot Johan Wester

Ledamot sedan 2009. Ledamot i revisionsutskottet och i ersättningsutskottet

Född 1966. Utbildning: Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola

Investment Director i Stena Adactum. Styrelseordförande i S-Invest och Captum Group AB samt styrelseledamot i Stena Renewable, Beijer Electronics och S&L Access Systems AB.

Tidigare VD Mediatec Group och partner Arthur D. Little samt styrelseledamot Ballingslöv International AB och Personec Oy.

Innehav: 67 175 B-aktier (egna och familjemedlems)

Beroende: Ja. Beroende gentemot större aktieägare till följd av sin ställning inom Stena Adactum