Johan Wester

Ledamot Johan Wester

Ledamot sedan 2009. Ledamot i revisionsutskottet och i ersättningsutskottet

Född 1966. Utbildning: Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola

Investment Director i Stena Adactum. Styrelseordförande i S-Invest samt styrelseledamot i Stena Renewable och Beijer Electronics.

Tidigare VD Mediatec Group och partner Arthur D. Little samt styrelseledamot Ballingslöv International AB och Personec Oy.

Innehav: 67 175 B-aktier (egna och familjemedlems)

Beroende: Innehar uppdrag av Stena Adactum