Henrik S liten.jpg

Ledamot Henrik Stenqvist

Ledamot sedan 2017, ledamot i revisionsutskottet sedan 2017

Född 1967. Utbildning: MBA från Linköpings Universitet

CFO Recipharm. Styrelseledamot MedCap AB. Tidigare CFO för Meda AB 2003-2017 samt chefspositioner inom AstraZeneca-koncernen. 

Innehav: 20 000 B-aktier

Beroende: Nej