Henrik S liten.jpg

Ledamot Henrik Stenqvist

Ledamot sedan 2017, ordförande revisionsutskottet sedan 2017

Född 1967. Utbildning: MBA från Linköpings Universitet

CFO Sobi. Styrelseledamot MedCap AB.

Tidigare CFO för Recipharm och Meda AB samt chefspositioner inom AstraZeneca-koncernen. 

Innehav: 20 000 B-aktier

Beroende: Nej