Birgitta Stymne Göransson

Ledamot Birgitta Stymne Göransson

Ledamot sedan 2015. Ledamot i ersättningsutskottet sedan 2016.

Född 1957. Utbildning: Civilingenjör KTH, MBA från Harvard Business School

Verksam som industriell rådgivare, styrelseordförande HL Display AB och styrelseledamot Elekta AB, Capio AB, Advania AB, Sportamore AB samt Pandora A/S.

Tidigare befattningar bl a som VD för Memira och Semantix, vice VD för Telefos och CFO för Åhléns och managementkonsult hos McKinsey.

Innehav: 5 500 B-aktier

Beroende: Nej