Peter Åsberg

VD Peter Åsberg

VD och koncernchef sedan 2007.

Född: 1966. Utbildning: Civilekonom

Styrelseordförande i Svensk Egenvård. Tidigare VD för Cloetta Fazer Sverige samt haft olika befattningar inom Procter & Gamble och Coca-Cola

Innehav: 389 668 B-aktier och 60 000 teckningsoptioner (2017/2020).