Lennart Svensson

CFO Lennart Svensson

CFO sedan januari 2009.

Född: 1961. Utbildning: Civilekonom

Lennart har erfarenhet från flera ledande befattningar inom Ericsson såväl i Sverige som internationellt.

Innehav: 104 492 B-aktier, varav 8 742 i kapitalförsäkring, och 30 000 teckningsoptioner (2017/2020)