DIVISION DIRECTOR SOUTH EUROPE MARJOLAINE CEVOZ-GOYAT

I nuvarande ställning sedan oktober 2019, anställd 2010.

Född: 1975. Utbildning: Mastersexamen från HEC (École des hautes études commerciale), Paris

VD Alimentation Santé. Tidigare marknadschef för Panzani-gruppen samt varumärkeschef Procter & Gamble.
Innehav: 20 000 teckningsoptioner (2021/2024), samt 20 000 teckningsoptioner (2022/2025)

Marjolaine CEVOZ GOYAT 05_ljusgrå liten.jpg