Årsstämma 2019

Midsonas årsstämma 2019 hålls i Malmö Börshus den 3 maj kl 15.00 med insläpp från kl 14.00.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som

dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 26 april 2019,

dels senast den 26 april 2019 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman.

Anmälan kan ske skriftligt till Midsona AB, c/o Fredersen Advokatbyrå AB, Turning Torso, 211 15 Malmö eller via e-post till midsona@fredersen.se.