Årsstämma 2019

Midsonas årsstämma 2019 hålls den 3 maj kl 15.00 med insläpp från kl 14.00 i Malmö.

 

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslag till Midsona AB:s styrelse via e-post  eller med post till Styrelsen, Midsona AB, Box 21009, 200 21 Malmö, med angivande av att meddelandet är ställt till styrelsen.

För att kunna tas in i kallelsen ska ett förslag inför årsstämman ha inkommit till styrelsen senast den 15 mars 2019.