Midsonas historia

Wilh Sonesson

Wilh Sonesson har sedan starten 1892 varit ett tongivande företag i det skånska näringslivet. Bolaget grundades av grosshandlare Wilhelm Sonesson och var ursprungligen ett grossist- och handelsföretag inom verkstadsindustrin. Ett stort antal stora industrier och nu verksamma börsbolag har sitt ursprung i Wilh Sonessons verksamhet.
 
Bolaget har under ett sekel bytt skepnad ett flertal gånger och noterades 1966 på Stockholms Fondbörs. Bolaget noterades åter på Stockholmsbörsen 1999 och har sedan 2001 haft en hälsoinriktning. Sedan 2006 har bolaget åter sitt säte i ursprungsstaden Malmö.
 
Wilh Sonesson förvärvade Midelfart i slutet av december 2006 och 2007 namnändrades bolaget till Midelfart Sonesson AB. 

Midelfart 

Midelfart är ett välkänt norskt familjeföretag som grundades 1923 av Ole Midelfart. Företaget, med säte i Oslo, har ägts och letts av familjen Midelfart i fyra generationer och har en lång tradition och stor kunskap inom hälsa, skönhet och välbefinnande.  

Midsona

I samband med arbetet att skapa en gemensam företagsidentitet och parallella strategiprojekt i syfte att bli en integrerad koncern, beslöt bolagets aktieägare den 7 december 2010 att ändra bolagets namn till Midsona AB - ett namn som också har en länk till bolagets historia.

Samtidigt presenterades en ny logotype och en ny grafisk design för att tydliggöra Midsona som ett ledande företag i Norden inom hälsa och välbefinnande. Genom den nya designen vill vi förmedla Midsona som en modern, kunnig och nytänkande aktör som gör det lättare för alla att själv bidra till ett friskare liv i vardagen.

Urtekram

I juli 2015 förvärvade Midsona danska bolaget Urtekram International A/S - ledande i Norden inom ekologiska livsmedel - och etablerade på så sätt Midsona i Danmark.

Internatural

Midsonas förvärv i juli 2016 av Internatural AB - med bland annat varumärkena Kung Markatta och Helios - var bolagets hittills största och tog Midsona ytterligare ett steg mot visionen att vara ledande inom hälsa och välbefinnande i Norden.

Bringwell

Midsona lämnade ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Bringwell i maj 2017. I juli 2017 begärde Midsona inlösen av återstående innehav. Efter dom den 15 december 2017 kunde Midsona påbörja förfarandet med utbetalning av lösenbelopp.